Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a
pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo
vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do
domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani
vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza
doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým
vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to
poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé
myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť,
zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky
tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
(Mk 7, 14-23)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Ježiš učí, že Boh stvoril všetko dobré. Ale naše úmysly –
ktoré nie sú vždy správne – môžu znečistiť to, čo robíme. Preto Ježiš Kristus
hovorí: “Nič, čo do človeka vchádza zvonku, ho nemôže poškvrniť, ale
poškvrňuje to, čo vychádza zvnútra.” (Mk 7, 15). Skúsenosť urážky Boha je
veľmi reálna. A my kresťania môžeme ľahko objaviť hlbokú stopu zla v
hriechom zotročenom svete. Poslaním, ktorým nás Ježiš poveruje, je očistiť s
pomocou jeho milosti všetku túto nečistotu, ktorú zlé úmysly ľudí rozšírili po
celom svete.
Pán chce, aby sme všetky svoje aktivity vykonávali dobre: Očakáva od nás,
že v nich budeme prejavovať intenzitu, metódu, vedu, know-how, túžbu po
dokonalosti a nebudeme hľadať nič iné, len obnovovať Boží plán pre
stvorenie. Veď Boh všetko stvoril pre dobro človeka: “Čistota úmyslu. -Vždy ju
budeš mať, ak vo všetkom, čo robíš, budeš hľadieť len na to, aby si sa
zapáčil Bohu” (sv. Josemaría).

Boží plán môže pokaziť len naša vôľa. A sme pozvaní k tomu, aby to tak
nebolo. Dosť často do seba vpúšťame márnivosť, pýchu, skľúčenosť pre
nedostatok viery, netrpezlivosť, keď sa nám nedarí dosiahnuť naše ciele…
Preto nás svätý Gregor Veľký varoval: “Nedajte sa zviesť žiadnym lichotivým
blahobytom, lebo len nerozumný pocestný sa zastavuje na ceste, aby
obdivoval krásnu krajinu, pričom zabúda, kam smeruje.”
Preto bude vhodné venovať pozornosť tomu, ako obetujeme Bohu svoje
skutky, vždy si uvedomovať jeho prítomnosť a často uvažovať o Božej milosti.
Takto budú všetky naše dni – prostredníctvom práce a modlitby – posilnené a
začnú sa v našom Pánovi a všetko, čo začneme v jeho mene, dosiahne svoj
vytúžený koniec.
Môžeme totiž urobiť veľké veci, ak si uvedomíme, že každý náš ľudský čin je
neodceniteľný ak sa spojí s Kristovými skutkami a činmi.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie