Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA STREDU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“ Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté. A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“ Mk 7,14-23

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš učí, že Boh stvoril všetko dobré. Ale naše úmysly – ktoré nie sú vždy správne – môžu znečistiť to, čo robíme. Preto Ježiš Kristus hovorí: „Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka.“

My, kresťania, môžeme ľahko objaviť hlbokú stopu zla vo svete. Poslaním, ktorým nás Ježiš poveruje, je očistiť – s pomocou jeho milosti – všetku túto nečistotu, ktorú zlé úmysly ľudí rozšírili po celom svete.

Pán chce, aby sme všetky svoje aktivity vykonávali v dobrote. Očakáva od nás, že v nich budeme objavovať a žiť Boží plán pre stvorenie. Veď Boh všetko stvoril pre dobro človeka.

Boží plán však môže prekaziť vôľa človeka. A my musíme byť naozaj veľmi pozorní, aby sa tak nestalo. Dosť často do svojho srdca vpúšťame márnivosť, pýchu, skľúčenosť pre nedostatok viery, netrpezlivosť, keď sa nám nedarí dosiahnuť naše ciele. I preto nás svätý Gregor Veľký varoval: „Nedajte sa zviesť žiadnym lichotivým blahobytom, lebo len nerozumný pocestný sa zastavuje na ceste, aby obdivoval krásnu krajinu, pričom zabúda, kam smeruje.”

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie