Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU 7. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“
Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.
(Mk 9, 38-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počúvame výčitku voči apoštolovi Jánovi. Ján vidí ľudí, ktorí konajú dobro v mene Krista, ale nepatria medzi jeho učeníkov: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ (Mk 9, 38). Ježiš nám ukazuje vhodný postoj, ktorý by sme mali zaujať k týmto ľuďom: prijať ich a rozšíriť svoju myseľ pokorným duchom, aby sme s nimi boli vždy v spoločenstve, zdieľali tú istú vieru, išli tým istým smerom, teda kráčali spolu po ceste k dokonalosti Božej lásky k nám a lásky k sebe navzájom.
Tento spôsob prežívania nášho povolania ako jednej „Cirkvi“ nás pozýva, aby sme pokojným a vyrovnaným spôsobom prehodnotili súdržnosť, s ktorou žijeme túto otvorenosť od Krista. Ak nás iní rozčuľujú, pretože robia to isté, čo my, znamená to, že Kristova láska nás ešte úplne neprenikla v celej svojej hĺbke. Žiada nás o pokoru, aby sme prijali, že nie sme schopní naplno vstrebať Božiu múdrosť a lásku. Musíme prijať, že sme tí, ktorých si Kristus vybral, aby dal celému ľudstvu najavo, že pokora je cesta, ako sa priblížiť k Bohu.
Ježiš takto konal už od svojho Vtelenia, keď nám priblížil Boží majestát v malosti chudobných. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Veď sa neuspokojil ani len so smrťou a krížom, ale vzal na seba aj to, že sa stal chudobným, cudzincom, žobrákom, nahým, že ho uvrhli do väzenia a že prešiel chorobou, aby dosiahol tvoju konverziu.“ Ak Kristus nevynechal žiadnu príležitosť, aby sme žili lásku s druhými, nevynechajme ani my príležitosť prijať tých, ktorí sa od nás líšia spôsobom, akým žijú svoje povolanie byť súčasťou Cirkvi, pretože „kto nie je proti nám, je za nás“ (Mk 9, 40).

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Ježiš povedal: Nebráňte mu…“. Tým nám hovorí, aby sme nielen nebránili dobru, odkiaľkoľvek prichádza, ale naopak, aby sme ho hľadali, keď ho niet.“ (Svätý Beda Ctihodný)
„Konanie dobra je povinnosť, je to preukaz totožnosti, ktorý náš Otec dal všetkým, pretože nás stvoril na svoj obraz a podobu. A on vždy koná dobro.“ (František)
Sloboda robí z človeka morálny subjekt. Ak človek koná vedome a dobrovoľne, je takpovediac otcom svojich činov. Ľudské činy, t. j. činy slobodne zvolené na základe úsudku svedomia, možno morálne hodnotiť. Sú alebo dobré, alebo zlé. (KKC 1749)

Aplikácia:
• Dokážem sa tešiť, keď niekto z iného spoločenstva, farnosti, diecézy alebo inej krajiny urobí krásne Božie dielo?
• Preukazujem dobro aj tým, čo neveria v Krista?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie