Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 3. PÔSTNEJ NEDELIZAMYSLENIE
NA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“ (Mt 5,17-19)

Podcast:

Zamyslenie:

V súčasnosti sú rôzne náboženstvá veľmi rešpektované. Všetky vyjadrujú snahu človeka o transcendenciu, o večné skutočnosti. A predsa v kresťanstve, ktoré má svoje korene v judaizme, je tento jav opačný: je to Boh, kto hľadá človeka.

Ako nám pripomenul svätý Ján Pavol II, Boh sa chce priblížiť k človeku. Boh mu chce adresovať svoje slová, ukázať mu svoju tvár, pretože sa s ním chce zblížiť. To sa stáva skutočnosťou s izraelským ľudom, ľudom, ktorý si Boh vyvolil, aby prijal jeho slová. Takúto skúsenosť má aj Mojžiš, keď hovorí: „Veď ktorý veľký národ má tak blízko seba bohov, ako je nám Pán, náš Boh, vždy, keď ho vzývame?“ (porov. (Dt 4, 7). A už vtedy žalmista hovorí: „Ohlasuje svoje slovo Jakubovi, svoje ustanovenia a zákony Izraelu (Ž 147, 19 – 20).

Preto Ježiš svojou prítomnosťou napĺňa Božie želanie priblížiť sa k človeku. Preto hovorí: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.“ (Mt 5, 17).

Prišiel nás obohatiť, osvietiť, aby ľudia spoznali pravú Božiu tvár a mohli s ním vstúpiť do blízkosti. takto ignorovať Božie návrhy, nech sú akokoľvek bezvýznamné, znamená veľmi úbohé poznanie Boha, ktoré zasa znamená byť považovaný za malého v nebeskom kráľovstve.

Svätý Teofil z Antiochie povedal: „V tomto prípade je to pre nás veľmi dôležité: „Boha totiž vidia tí, ktorí ho môžu vidieť, keď majú otvorené oči svojej duše, lebo všetci majú oči, ale u niektorých sú prekryté a nevidia svetlo slnka.“

V našej modlitbe sa usilujeme verne nasledovať pokyny nášho Pána. Tak budeme mať k nemu väčšiu blízkosť, a preto budeme v nebeskom kráľovstve považovaní za veľkých.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

– „Sám Pán, pripravujúc človeka na priateľstvo s Bohom, hovoril vo svojej osobe všetkým rovnako slová Desatora, a preto podobne zostávajú natrvalo aj u nás a prostredníctvom jeho príchodu v tele sa rozširujú a zväčšujú, ale nie rušia.“ (sv. Irenej)

– „Každé prikázanie odhaľuje svoj plný význam ako požiadavku lásky a všetky sa spájajú v najväčšom prikázaní: milovať Boha celým svojím srdcom a milovať svojho blížneho ako seba samého.“ (František)

– „Evanjeliový zákon napĺňa prikázania Zákona. Pánova reč na vrchu, ďaleko od toho, aby zrušila alebo znehodnotila morálne predpisy Starého zákona, uvoľňuje ich skrytý potenciál a necháva z nich vyvstať nové požiadavky: odhaľuje celú ich božskú a ľudskú pravdu.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1968)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie