Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6, 35-40)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš hovorí o svedectve nášho kresťanského života: Preto ten, kto svojím správaním a skutkami nedokazuje to, v čo verí, nemôže byť považovaný za nasledovníka Ježiša Krista, ktorý nám neustále dával príklad svojím vlastným životom.

Vďaka Bohu, ako sa píše v Liste Hebrejom, “sme obklopení takým veľkým oblakom svedkov” (Hebr 12, 1), svätých, ktorí trvalo dodávajú ľudskému životu kresťanskú príchuť, chránia zvyky pred prostredím, kde prevláda skazenosť, a prispievajú k tomu, aby sa Božia Múdrosť iskrivo leskla.

Jedným z týchto svätcov bol svätý Izidor zo Sevilly, muž, ktorý sa prostredníctvom viery a kultúry usiloval zachovať intelektuálne dedičstvo grécko-latinského sveta a zároveň inovoval poznatky svojej epochy novými príspevkami. Vďaka encyklopedickej a usporiadanej metóde svojich etymológií, ktoré veľmi predbehli svoju dobu, bol navrhnutý za patróna počítačových odborníkov. Keď totiž svätosť a múdrosť idú ruka v ruke, môžu vykonať veľké diela na väčšiu slávu Božiu a dobro ľudí…!” Svätý Izidor považoval spojenie múdrosti a svätosti za pastoračnú povinnosť v prospech veriacich: “Biskup musí mať vynikajúcu znalosť Svätého písma, lebo ak sa obmedzí len na to, aby práve viedol svätý život, prinesie to úžitok len jemu samému. Ale naopak, ak sa vyzná v učení a kázaní, môže pri vyučovaní viesť iných”.

Keď uvažujeme nad týmito slovami svätého Izidora, prosíme Boha, aby nám dal učených a svätých pastierov podľa svojho srdca.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie