Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 5. VEĽKONOČNEJ NEDELI

… lebo prostredníctvom lásky zotrvávame v jednote!

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ (Jn 15,1-8)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám opäť približuje Ježiša, ktorý je obklopený apoštolmi a v atmosfére mimoriadnej blízkosti. Dáva im, mohli by sme povedať, posledné rady, odporúčania. Prihovára sa im slovami ako pri rozlúčke, prednáša im akoby svoju poslednú vôľu.

Môžeme si predstaviť moment, podobný tomu vo Večeradle, kde im Ježiš umyl nohy. Oznamuje im, že musí odísť, odovzdávam im svoj príkaz bratskej lásky a potešuje ich darom Eucharistie a prísľubom Ducha Svätého. Vyzýva ich k jednote v láske.

Ježiš  svojim učeníkom neskrýva nebezpečenstvá a ťažkosti, ktorým budú musieť budúcnosti čeliť – „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás…” (Jn 15,20). Nemali by sa však nechať zastrašiť ani premôcť nenávisťou, ktorá je v tomto svete prítomná. Ježiš taktiež obnovuje svoj prísľub o príchode „Tešiteľa“. Zároveň ich uisťuje, že ak budú prosiť, bude im dané.

Avšak, to najväčšie nebezpečenstvo neprichádza zvonku – tá najhoršia hrozba môže vzniknúť v nás samých. Deje sa tak vtedy, ak nerešpektujeme bratskú lásku a jednotu s Hlavou, teda Kristom – „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15,5).

Prvé generácie kresťanov si dokázali zachovať vedomie o dôležitosti zotrvania v jednote, prostredníctvom lásky.

Svedectvo jedného z Otcov Cirkvi, svätého Ignáca Antiochijského, hovorí: „Bežte teda všetci spolu ako do jedného Božieho chrámu, ako k jednému oltáru, ako k jednému Ježišovi Kristovi, ktorý vyšiel od jedného Otca.“ A čo hovorí Panna Mária? – „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2,5).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie