Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA STREDU PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“ (Jn 17, 11b-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes žijeme vo svete, ktorý nevie, ako byť skutočne šťastný, tak ako bol šťastný Ježiš vo svojej dobe. Žijeme vo svete, ktorý hľadá Ježišovo šťastie na nesprávnych miestach a nesprávnymi spôsobmi. Hľadanie šťastia bez Ježiša vedie len k hlbšiemu nešťastiu. Stačí sa pozrieť na tele- novely v televízii, stále je tam niekto v problémoch. Tele- novely v televízii nám ukazujú biedu života bez Boha.

My však chceme tento deň prežiť s radosťou, ktorú mal Ježiš. Ježiš sa v našom dnešnom evanjeliu modlil k Otcovi: „Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú.“ (Jn 17,13).

Všimnite si, že Ježiš chce, aby Jeho radosť bola v nás úplná. Chce, aby sme boli plní Jeho radosti.

To neznamená, že nebudeme mať „kríže“, lebo „svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta“ (Jn 17,14), ale Ježiš očakáva, že budeme žiť s jeho radosťou bez ohľadu na to, čo si o nás myslí svet. Ježišova radosť nás má preniknúť až do samého jadra, zatiaľ čo povrchný hukot svetského sveta by k nám nemal preniknúť.

Dnes teda žime v Ježišovej radosti. Ako si môžeme osvojiť čoraz viac tejto Ježišovej radosti? Zrejme od samotného Ježiša. Ježiš je jediný, kto nám dáva skutočnú radosť, ktorá svetu chýba, a nie, ako to vidíme v tele- novelách v televízii. Ježiš povedal: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to“ (Jn 15,7).

Skúsme teda každý deň nájsť si čas na modlitbu s Ježišom – napríklad aj v Písme, meditujme Ježišove slová v Písme, nech sú naším pokrmom, aby sme sa nasýtili Ježišovou radosťou, tak ako to povedal emeritný pápež Benedikt XVI.: „Byť kresťanom nie je výsledkom etickej voľby alebo vznešenej myšlienky, ale stretnutia s udalosťou, s Osobou, ktorá dáva životu nový horizont.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie