Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU PO TRETEJ ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“
Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“
Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“
(Lk 7,19-23)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, keď si uvedomujeme, že nevieme, čo všetko môžeme od nášho života očakávať, keď občas stratíme nádej a neodvážime sa hľadať viac ako svoje vlastné nedostatky, keď sme radi, že sme verní Ježišovi Kristovi, a zároveň sa trápime alebo sa cítime skleslo, že si možno nevychutnávame ovocie svojho apoštolského poslania, tak práve teraz Pán chce, aby sme si položili otázku, ako to urobil Ján Krstiteľ: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ (Lk 7,20).

Pán je určite „múdry“ a chce využiť našu neistotu – inak, celkom normálnu – aby sme mohli úplne preskúmať náš život a zistiť naše zlyhania, našu temnotu, naše sklony k zlému, aby sme boli byť schopní posilniť našu vieru a „nekonečne“ znásobiť naše očakávania.

Pán nemá žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o uskutočnenie jeho posolstva: „Slepí vidia znova, chromí chodia, malomocní sú čistí …“ (Lk 7,22).

Kam  vkladám moju nádej? V čom spočíva moja radosť? Pretože naše nádeje a naša vnútorná radosť spolu úzko súvisia. Je samozrejmé, že kresťania musia žiť ako každý iný normálny človek, ale vždy musia mať oči uprené na Ježiša Krista. Na toho, ktorý nikdy nesklame. Žiaden kresťan nemôže žiť svoj život tak, že by ignoroval Kristov život a jeho Evanjelium. Zamerajme svoj zrak na neho: „Nájdete v Ňom oveľa viac, ako si môžete priať alebo si želať.“ (sv. Ján od Kríža)

Liturgia nie je „posvätná hra“ a Cirkev nám dáva tento adventný čas pretože chce, aby každý veriaci človek oživil v Kristovi čnosť nádeje vo svojom živote. Pomerne často ju strácame, pretože máme tendenciu mimoriadne zverovať svoje sily a nechceme sa vidieť ako „chorľavé dieťa“, ktoré potrebuje Pánovu uzdravujúcu ruku. Ale takto to musí byť, a keďže nás dobre pozná a je si plne vedomý, že sme všetci vyrobení z rovnakého „materiálu“, ponúka nám svoju pomocnú ruku. — Ďakujem Ti, Pane, že si ma vytiahol z bahna a naplnil moje srdce nádejou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie