Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Evanjelium:

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“ On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“ Mt 26, 14-25

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium predstavuje tri scény: Judášovu zradu, prípravu na slávenie Paschy a večeru s Dvanástimi.

Myšlienka „vydania“ (gr. paradidōmi) sa opakuje šesťkrát a slúži ako spojivo medzi týmito tromi momentmi: (i) keď Judáš vydáva Ježiša, (ii) Pascha, ktorá je obrazom obety kríža, kde Ježiš dáva svoj život a (iii) Posledná večera, v ktorej sa prejavuje Ježišovo vydanie, ktoré sa naplní na kríži.

Chceme sa zastaviť pri veľkonočnej večeri, kde Ježiš Kristus zjavuje, že bude vydané jeho telo a vyliata jeho krv. Jeho slová: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“(Mt 26, 20) pozývajú každého z Dvanástich, a najmä Judáša, k spytovaniu svedomia. Tieto slová sa vzťahujú aj na nás všetkých. Sú výzvou, aby sme sa zamysleli nad svojimi skutkami, či už dobrými alebo zlými; nad svojou dôstojnosťou; aby sme sa pýtali sami seba, čo v tejto chvíli robíme so svojím životom; kam smerujeme a ako sme odpovedali na Ježišovo volanie. Musíme si odpovedať úprimne, pokorne a otvorene.

Svoje hriechy môžeme skrývať pred inými ľuďmi, no nie pred Bohom, ktorý vidí aj v skrytosti. Ježiš, ktorý je pravý Boh a človek, vidí a vie všetko. On vie, čo je v našich srdciach a čoho sme schopní. Pred jeho očami nie je nič skryté. Vyvarujme sa klamania samých seba. Až keď budeme k sebe úprimní, mali by sme sa pozrieť na Krista a spýtať sa ho: „Som to ja, Pane?“(Mt 26, 22). Majme na pamäti, čo hovorí pápež František: „Ježiš nás miluje, pozýva nás, aby sme sa nechali zmieriť s Bohom a vrátili sa k Nemu, aby sme znovu objavili seba samých.“

Hľaďme na Ježiša, počúvajme jeho slová a prosme o milosť, aby sme sa pripojili k jeho obeti na kríži.

Aplikácia:

Som si vedomý vlastnej „noci“, mojich hriechov a zodpovednosti? Som ochotný prijať Svetlo sveta a dovoliť Ježišovi, aby prežiaril vo mne temnoty?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie