Zamyslenie na stredu v deň spomienky na sv. Ľudmilu, Kornélia a Cypriána.

Zamyslenie na stredu v deň spomienky na sv. Ľudmilu, Kornélia a Cypriána.

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám ľudí tohto pokolenia? Komu sú podobní? Podobajú sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú jedno na druhé: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘ Prišiel Ján Krstiteľ, nejedol chlieb a nepil víno, a hovoríte: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoríte: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú všetky jej deti.“

Lk 7, 31-35

Zamyslenie:

Ježíš v dnešnom evanjeliu poukazuje na tvrdosť srdca ľudí svojej doby, prinajmenšom, pokiaľ ide o farizejov. Oni nechcú zmeniť svoj názor ani pred Jánom Krstiteľom, ktorý „nejedol chlieb ani nepil víno»“ (Lk 7,33), a ešte ho obviňujú, že má zlého ducha; nemenia sa ani pred Synom človeka, ktorý „je a pije“, pričom ešte hovoria „Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ (Lk 7,34). Za týmito obvineniami sa skrýva ich pýcha a arogancia: nikto ich nemôže nič naučiť; neprijímajú Boha, ale vyrábajú si na mieru svojho vlastného Boha, Boha, ktorý ich neposúva od ich pohodlia, privilégií a zaujatosti.

Aj my často vstupujeme do takéhoto rizika. Ako často kritizujeme všetko: kritizujme, čo hovorí Cirkev, ľudí okolo nás a dokonca i Boha. V skutočnosti však, a možno nevedome, chceme ospravedlniť našu lenivosť a nedostatok ambícií pre skutočné obrátenie, chceme ospravedlniť našu vlastnú pohodlnosť a nedostatok flexibility. Svätý Bernard hovorí: „Čo je logickejšie ako nevidieť svoje vlastné rany, zvlášť keď ich človek zakrýva, aby ich nebolo vidieť?  Z toho môžeme odvodiť, že nakoniec, aj keby ich niekto iný objavil, my by sme sa tvrdohlavo bránili, že nejde o rany, a necháme naše srdce opustené z falošnými slovami.“

Je potrebné nechať vstúpiť Božie slovo do nášho života, dovoliť mu, aby sa dostalo do nášho srdca a obrátilo nás, transformovalo nás svojou silou. Najprv však musíme požiadať Pána o dar pokory. Iba pokorné duše sú schopné prijať Božiu milosť, a preto nech sa k nám táto milosť priblíži, pretože ako „hriešnici“ potrebujeme, aby nás Pán uzdravil. Beda tomu, kto tvrdí, že lekára nepotrebuje!

Aplikácia:

  • Robím si každodenné večerné spytovanie svedomia?
  • Modlím sa za pokoru srdca?

 Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie