ZAMYSLENIE NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA STREDU VEĽKÉHO TÝŽDŇA

Evanjelium:

„Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl. A keď jedli, povedal: „Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Veľmi osmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: „Som to ja, Pane?“ On odpovedal: „Kto so mnou namáča ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza Syna človeka! Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.“ Aj jeho zradca Judáš sa opýtal: „Som to azda ja, Rabbi?“ Odpovedal mu: „Sám si to povedal.“(Mt 26,14-25)

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium ponúka – prinajmenšom – tri úvahy.

Prvou je, že keď naša láska k Bohu ochladne, naša vôľa podľahne iným pokušeniam, kde sa zdá, že zmyselnosť nám ponúka chutnejšie jedlá, zatiaľ čo v skutočnosti sú pripravené s ponižujúcimi a znepokojujúcimi jedmi. Vzhľadom na našu vrodenú krehkosť by sme nemali dovoliť, aby ochladol oheň nášho zápalu. Toho  zápalu, ktorý nás ak nie zmyslovo, tak aspoň mentálne spája s tým, ktorý nás miloval až tak, že za nás dal svoj život.

Druhá úvaha sa týka tajomného výberu miesta, kde chce Ježiš sláviť svoju veľkonočnú večeru. „Choďte do mesta, do domu istého človeka, a povedzte mu: „Majster hovorí: V tvojom dome budem sláviť Veľkú noc so svojimi učeníkmi.“ (Mt 26, 8).

Možno pán domu nepatril k potvrdeným priateľom nášho Pána, ale musel mať veľmi dobré ucho, aby dokázal vypočuť jeho „vnútorné“ výzvy. A my sme pozvaní k tomu, aby aj naše uši boli pozorné a pokorné, aby dokázali začuť hlas, ktorým nás Pán volá. Nechajme bokom všetko, čo nás znepokojuje a počúvajme hlas Pána, prijmime tohto „posla – osloboditeľa“ do svojho života.

Tretí motív rozjímania nám ponúka zradca, ktorý sa snaží zakryť svoj zločin pred bystrým pohľadom Vševediaceho. Pokúšal sa o to už Adam a neskôr aj Kain, ale obaja bez úspechu. Ale Boh, skôr ako by sa chcel zjaviť ako náš sudca, zjavuje sa ako otec a matka, ktorí sa nevzdávajú myšlienky, že nechcú stratiť syna, dcéru. V danú chvíľu Ježišovo srdce netrpí ani tak kvôli zrade, ako skôr pri uvedomení si, že syn sa od neho nenávratne vzďaľuje.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie