Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 13. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš nastúpil na loďku preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy,“ alebo povedať: „Vstaň a chod?“ Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ A on vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom. (Mt 9, 1-8)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes tu nachádzame jeden z mnohých evanjeliových prejavov, ktoré svedčia o milosrdnej dobrote Pána. Všetky ukazujú mnoho aspektov, bohatých na detaily. Ježišov milosrdný súcit sa prejavuje od vzkriesenia mŕtveho či uzdravenia malomocného až po odpustenie otvorene hriešnej žene; uzdravuje mnohé neduhy a prijíma kajúcnych hriešnikov – ako to ukazujú podobenstvá o stratenej ovci, stratenej drachme a márnotratnom synovi.
Dnešné evanjelium je ďalším príkladom Spasiteľovho milosrdenstva, a to v dvoch ohľadoch: choroba tela a choroba duše. A keďže duša je dôležitejšia, Ježiš začína práve ňou. Vie, že chorý človek ľutoval svoje viny, vidí jeho vieru a vieru tých, čo ho prinášajú, a hovorí: „Odvahu, dieťa, odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mt 9, 2)

Prečo začína takto bez toho, aby ho o to niekto požiadal? Samozrejme, že si je vedomý toho, čo si ochrnutý myslí, a vie, že práve to ocení najviac; pri pohľade na Ježišovu svätosť by sa totiž ochrnutý mohol cítiť zmätený a zahanbený vlastnými chybami, ktoré by mohli brániť jeho uzdraveniu. Pán ho teda chce najprv upokojiť. Ježiša nezaujíma, či niektorí učitelia zákona v srdci reptajú. Nielenže je súčasťou jeho posolstva, aby dokázal, že prišiel prejaviť svoje milosrdenstvo voči hriešnikom, ale teraz ho aj ohlasuje.

A tak zatiaľ čo tí, ktorí sú zaslepení svojou pýchou, sa považujú za jediných spravodlivých a odmietajú prijať Ježišov nárok, tí, ktorí sa úprimne považujú za hriešnikov, ho prijímajú. Práve voči nim Boh považuje za vhodné odpustiť.

Ako hovorí svätý Augustín: „Veď tu je veľká bieda, pyšný človeče! Ale je tu väčšie milosrdenstvo, pokorný Boh!“ A v tomto prípade ide Božie milosrdenstvo ešte ďalej: ako dodatočný doplnok svojho odpustenia uzdravuje aj ochrnutého: „Vstaň, vezmi si nosidlá a choď domov“ (Mt 9, 6).

Ježiš chce, aby radosť hriešnika bola úplná. musíme si potvrdiť svoju dôveru v neho. Mali by sme si však uvedomiť, že aj my sme hriešnici, preto sa neuzatvárajme pred jeho milosťou.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Veď tu je veľká bieda, pyšný človek! Ale tu je väčšie milosrdenstvo, pokorný Boh!“ (sv. Augustín)

„Ochrnutý by sa s ním nemohol stretnúť, keby nebolo iných, ktorí ho niesli na nosidlách. Je vždy pekné, keď sa môžeme spoľahnúť na ľudí, ktorí nás príkladom svojich dobrých skutkov približujú k Ježišovi. Osobná svätosť pomáha druhým byť svätými.“ (Benedikt XVI.)

„Boh nás stvoril bez nás: ale nechcel nás spasiť bez nás“ (sv. Augustín). Aby sme mohli prijať jeho milosrdenstvo, musíme si priznať svoje chyby (…)“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1847)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie