Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA ŠTVRTOK 3. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupu: „Vari je lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod posteľ? A nie na to, aby ju postavili na svietnik? Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť. Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“ Ďalej im povedal: „Dávajte pozor na to, čo počúvate! Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ Mk 4,21-25

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Ježiš hovorí o vnútornej energii Božieho Slova – teda aj svojho vlastného, ako o svetle. S jemnou iróniou poukazuje na to, že toto svetlo, s komunikačnou silou umožňujúcou dosiahnúť celý svet, nemožno jednoducho ukryť pod mericu či pod posteľ (Mk 4,21).

Možno si predstaviť niečo tak hlúpe, ako odložiť zapálenú sviečku pod posteľ? Toto sa deje, keď  nedávame všetku svoju lásku a všetko svoje poznanie do služieb viery. Aké je to neprirodzené, keď sa sebecky sťahujeme do seba a svoj život obmedzujeme na rozsah vlastných záujmov! To je život pod posteľou. 

Na druhej strane Evanjelium je výbuchom vášnivej lásky, ktorá chce komunikovať, ktorá potrebuje „hovoriť“, a ktorá nesie so sebou požiadavku osobného rastu, vnútornej zrelosti a služby druhým. Sv. Augustín vraví: „Ak hovoríš: Stačí, si mŕtvy. A JosemariaEscriva „Pane, daj mi striedmosť a zdržanlivosť vo všetkom… okrem lásky!“. „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“. A Ježiš ešte dodáva „„Dávajte pozor na to, čo počúvate!“ (Mk 4,23-24). A čo znamená „počúvať“? Čo máme počuť? To je veľká otázka, ktorú je potrebné si klásť. Ide o postoj úprimnosti voči Bohu: čo odo mňa žiada, aby som robil? Prísť na to znamená počúvať: byť pozorným na Božie znamenia, vstupovať do dialógu s Ním a skoncovať s „matematikou miery“. „Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ (Mk 4,24-25). A Božia odmena, nepredvídateľná a výnimočná, má podnecovať aj nás k štedrosti.

Najlepší príklad ako odpovedať na Božie volanie nachádzame v Panne Márii.

Priatelia, prajem Vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie