Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK 32. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘,lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Synčloveka v svoj deň. Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne. (Lk 17, 20-25)

Podcast:

Zamyslenie:

Farizeji sa so zmesou záujmu, zvedavosti, strachu pýtajú Ježiša na niečoho, čo nás všetkých vždy zaujímalo: kedy príde Božie kráľovstvo? Kedy bude posledný deň, koniec sveta, kedy sauskutoční Kristov návrat, aby súdil živých a mŕtvych? Ježiš im hovorí, že je to nepredvídateľné. Vieme len, že to príde náhle, bez povšimnutia: bude to „ako blesk.“ (Lk17,24) Náhla udalosť plná svetla a slávy zároveň. Čo sa týka iných okolností, Ježišov druhýadvent zostáva úplným tajomstvom. Ježiš nám však dáva pravdivé a isté vodítko: „Božiekráľovstvo je medzi vami“ (Lk 17, 21), alebo: „vo vás“. Veľká udalosť posledného dňa budeuniverzálnym úspechom, ale odohrá sa aj v malom mikrokozme srdca každého z nás. Práve tam musíme hľadať jeho kráľovstvo. Nebo možno nájsť hlboko v nás, kde musíme nájsť aj Ježiša. Toto kráľovstvo, ktoré nepredvídateľne začne „vonku“, môže začať práveteraz „v nás“. Posledný deň začína vznikať práve teraz, v nás. Ak chceme byť v posledný deňprijatí do Ježišovho kráľovstva, musíme mu dovoliť, aby do nás vstúpilo práve teraz. Ak chceme, aby bol Ježiš naším milosrdným sudcom v tej konkrétnej chvíli, urobme z nehosvojho najlepšieho priateľa a nášho vnútorného hosťa hneď teraz. Svätý Bernard v adventnej kázni hovorí o troch príchodoch Krista. Prvý advent si pripomíname ako Vianoce; tretí advent je príchod, v ktorom Kristus príde súdiť živých imŕtvych a vezme nás k sebe. Potom svätý Bernard vysvetľuje druhý alebo stredný advent ako„ čas návštevy“, v ktorom je Kristus prítomný a aktívny v živote každého z nás. Je to tam, kdesa prvý a tretí advent objavuje na osobnej skúsenosti prežívania našej viery dnes. Ježišov verdikt v súdny deň musí už teraz znieť v našom srdci. To, čo ešte len príde, je už dnes realitou.

Aplikácia:

 • „Keď sa už deň chýlil k západu slnka, Pán na kríži vyslobodil dušu, ktorú neskôr uzdravil,
  pretože ju nestratil proti svojej vôli. Aj tam sme mali zastúpenie!“ (Sv. Augustín)
 • „Aj utrpenie, každodenný kríž života – kríž práce, rodiny, dobrého vykonávania vecí – tento
  malý každodenný kríž je súčasťou Božieho kráľovstva.“ (František)
 • „V Eucharistii… sa prosby k nášmu Otcovi na rozdiel od modlitieb starej zmluvy opierajú o
  tajomstvo spásy, ktoré sa už raz navždy uskutočnilo v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom
  Kristovi.” (Katechizmus katolíckej cirkvi, č. 2 771)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie