Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš umyl učeníkom nohy, povedal im: „Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, koho som si vyvolil, ale má sa splniť Písmo: „Ten, ktorý je môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.“ Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.“ (Jn 13, 16-20)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, podobne ako pri filmoch, ktoré nás na začiatku prenesú do minulosti, si naša liturgia pripomína úryvok, ktorý prežívame na Zelený štvrtok: Ježiš umýva nohy svojim učeníkom. Toto gesto – čítané z veľkonočnej perspektívy – tak znovu získava večnú platnosť.

Na prvom mieste v našom živote malo by byť vždy postavenie človeka – ako osoby. V našej spoločnosti sa zdá, že robiť je teplomerom na meranie hodnoty človeka. V rámci tejto dynamiky sa ľudia ľahko považujú za nástroje; používame sa navzájom mimoriadne ľahko.

Evanjelium nás dnes nabáda, aby sme túto dynamiku premenili na dynamiku služby: druhá strana nikdy nebude len nástrojom. Skôr pôjde o prežívanie spirituality spoločenstva, kde sa ten druhý – citujúc svätého Jána Pavla II – stane „niekým, kto mi patrí a darom pre mňa,“ ktorému máme „dať priestor.“ Do nášho jazyka by sme to mohli preložiť ako „starať sa o pocity iných ľudí.“

Záleží nám na pocitoch iných ľudí? Počúvame ich, keď sa nám prihovárajú?
V našom svete imidžu a komunikácie to nie je posolstvo, ktoré treba odovzdať, ale úloha, ktorú treba splniť, žiť podľa nej každý deň: „Ak tomu rozumieš, blahoslavený si, ak to robíš.“ (Jn 13, 17).

Možno práve preto sa Majster neobmedzuje len na vysvetlenie: Vtláča učeníkom do pamäti svoje gesto služby, aby ho hneď odovzdal do pamäti Cirkvi; do pamäti, ktorú žiadame, aby sa stala gestom, znova a znova: v živote toľkých rodín, toľkých ľudí.

Na záver evanjelia počujeme slová: „Ten, kto jedol môj pokrm, zdvihol proti mne pätu.“ (Jn 13, 18). V Eucharistii sa vzkriesený Ježiš stáva naším služobníkom, umýva nám nohy. Fyzická prítomnosť však nestačí. V Eucharistii sa musíme učiť a získavať potrebnú silu, aby sa stalo skutočnosťou, že „po prijatí daru lásky zomierame hriechu a žijeme pre Boha“ (sv. Fulgencius z Ruspe).

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Lebo pravé priateľstvo nemôže byť, ak nie v takých, ktorých ty stmeľuješ láskou“ (sv. Augustín)

„Evanjelizačné spoločenstvo sa slovom a skutkom zapája do každodenného života ľudí a dotýka sa trpiaceho Kristovho tela v druhých. Evanjelizátori tak na seba berú ‘vôňu oviec’“ (František)

„Ježiš sa v celom svojom živote predstavuje ako náš vzor. Je „dokonalým človekom,“ ktorý nás pozýva, aby sme sa stali jeho učeníkmi a nasledovali ho. Tým, že sa ponížil, nám dal príklad na napodobňovanie, svojou modlitbou nás priťahuje k modlitbe a svojou chudobou nás vyzýva, aby sme slobodne prijali nedostatky a prenasledovania, ktoré nás môžu stretnúť.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 520)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie