Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠTVRTOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal židom: „Veru, veru, hovorím vám: Kto zachová moje slovo, neuvidí smrť naveky.“ Židia mu povedali: „Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: „Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky.“ Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?“ Ježiš odpovedal: „Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: „On je náš Boh,“ a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa.“ Židia mu vraveli: „Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?“ Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.“ Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. (Jn 8, 51-59)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelista Ján nás dnes stavia pred Ježišovo zjavenie v chráme. Náš Spasiteľ zjavuje niečo, čo Židia nepoznali: Abrahám sa tešil a radoval, keď videl Ježišov deň. Všetci vedeli, že Boh dal Abrahámovi zasľúbenie, keď ho ubezpečil o veľkých prísľuboch spásy pre jeho potomstvo. Nevedeli však, ako ďaleko môže Božie svetlo dosiahnuť. Kristus im zjavuje, že Abrahám skutočne videl Mesiáša v deň Jahveho, ktorý Ježiš nazýva mojím dňom.

V tomto zjavení sa Ježiš ukazuje ako ten, kto má večnú Božiu víziu. Predovšetkým sa však javí ako niekto predexistujúci a prítomný v Abrahámovom čase. Neskôr, v zápale diskusie, keď Židia Ježišovi povedali, že ešte nemá päťdesiat rokov, hovorí im: „Veru, veru, hovorím vám: Skôr než sa stal Abrahám, JA SOM.“ (Jn 8, 58). Toto je notoricky známe vyhlásenie o jeho božstve, ktorému mohli dokonale porozumieť a ktorému mohli aj uveriť, keby lepšie poznali Otca. Výraz „Ja som“ je súčasťou svätého tetragramatónu, ktorý Jahve zjavil Mojžišovi na vrchu Sinaj.

Kresťanstvo je oveľa viac než len súbor vysokých morálnych noriem, ako môže byť dokonalá láska, alebo aj, odpustenie. Kresťanstvo je viera v jednu osobu. Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek; „dokonalý Boh a dokonalý človek“, hovorí Atanázsky symbol.

Svätý Hilár z Poitiers píše v krásnej modlitbe: „Daj nám teda spôsob, ako sa primerane a dôstojne vyjadriť, osvieť našu inteligenciu a urob, aby aj naše slová vyjadrovali našu vieru, to znamená, aby sme my, ktorí sme prostredníctvom prorokov a apoštolov spoznali Teba, Boha Otca, a jedinečného Pána Ježiša Krista, mohli oslavovať aj Teba ako nášho Boha, v ktorom nie je jednota osôb, a vyznávať Tvojho Syna, vo všetkom Tebe rovného.“

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

„Kristus vstal z mŕtvych. Jeho vzkriesenie prináša život mŕtvym, odpustenie hriešnikom a slávu svätým. A tak prorok Dávid vyzýva celé stvorenie, aby sa pripojilo k oslave veľkonočných sviatkov: Radujte sa a plesajte, volá, v tento deň, ktorý učinil Pán.“ (Svätý Maxim z Turína)

„Lekári zákona nechápali radosť zo zasľúbenia, nechápali radosť z nádeje. Náš otec Abrahám sa však dokázal radovať, lebo mal vieru. Títo doktori zákona stratili vieru: boli tzv.doktormi zákona, ale bez viery! Ba čo viac: stratili zákon! Pretože stredobodom zákona je láska, láska k Bohu a k blížnemu….“ (pápež František)

„Iba božská identita Ježišovej osoby môže ospravedlniť také absolútne tvrdenie ako ‚Kto nie je so mnou, je proti mne‘ (Mt 12, 30); a jeho výrok, že v ňom bolo ‚niečo väčšie ako Jonáš,. . väčšie ako Šalamún‘ (Mt 12, 41 – 42), niečo ‚väčšie ako chrám‘ (Mt 12, 6); jeho pripomenutie, že Dávid nazval Mesiáša svojím Pánom, a jeho tvrdenia: ‚Prv ako bol Abrahám, ja som‘ (Jn 8, 58), a dokonca ‚ja a Otec sme jedno‘ (Jn 10, 30).“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 590)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie