Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK KATEDRY SV. APOŠTOLA PETRA

Evanjelium:

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.““ (Mt 16,13-19)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok Katedry sv. Petra. Od 4. storočia chce Cirkev touto
slávnosťou zdôrazniť skutočnosť, že Cirkev, ako božia stavba, stojí na Kniežati
apoštolov – na Ježišovi Kristovi. Avšak Ježiš si vyberá Petra – „Ty
si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu.
“ (Mt
16,18) a on má na zemi viesť všetky národy, má byť hlavou všetkých ďalších,
nových apoštolov, a privádzať ich k Pánovi.

Cirkev od samého začiatku ťažila z tejto istoty vyvolenia Petra (i jeho
nástupcov). Každý „Peter“ – pápež – bol a je zdrojom jednoty a povzbudenia
v ochotnej službe lásky a v ohlasovaní evanjelia.

Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní potvrdil Šimonovi Petrovi túto jeho misiu –
službu. Ten, ktorý trikrát zaprel, hanbil sa a kajal dáva Ježišovi trojité
vyznanie svojej lásky – toho, že ho bude nasledovať: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že
ťa mám rád.
“ (Jn 21,17). Ježiš Petra nezaprel, práve naopak, trikrát
potvrdzuje jeho službu: „Pas moje ovce.“ (Jn 21,16-17)

Autoritu, ktorú Peter dostal si nezaslúžil, nebola mu daná kvôli jeho
zásluhám, nekúpil si ju – dostal ju. A dostal ju preto, aby vďaka nej
mohol lepšie slúžiť. A viac. A každému. I preto sa pápež
podpisuje čestným titulom: Servus servorum Dei – sluha služobníkov Božích.

Modlime sa za nástupcu svätého Petra – pápeža Františka a pozorne počúvajme jeho slová. Oni sú darom pre nás. Ďakujme Bohu za tento dar.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie