Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK NÁVŠTEVY PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?““ (Mt 8,23-27)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nám liturgia sviatku ponúka jeden z najšokujúcejších fragmentov verejného života nášho Pána. Scéna ukazuje živelnosť, ktorá radikálne kontrastuje s postojom učeníkov a Ježišovým správaním. Môžeme si predstaviť, akí museli byť na lodi vystrašení, keď sa zrazu na mori zdvihla prudká búrka, takže loď zaplavovali vlny. A učeníci v zúfalstve zobudili Majstra: „Pane, zachráň nás! Hynieme!“ volali.

Evanjelista, využívajúc tieto dramatické udalosti, nám odhaľuje skutočnú podstatu Ježiša. Búrka ešte stále zúrila a učeníci boli plní strachu a zmätku, keď Ježiš jednoducho a pokojne napomenul vietor a more a nastal veľký pokoj. Ježišovo slovo prinieslo pokoj nad vodami. Tento pokoj však nemal ovplyvniť len rozbúrené vetry a vody jazera. Ježišovo slovo bolo adresované predovšetkým na upokojenie ustráchaných sŕdc jeho učeníkov. „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ A z rozpakov a strachu učeníci prešli k obdivu a údivu, lebo boli svedkami zázraku, dovtedy neslýchaného. Prekvapenie, obdiv, údiv nad takou drastickou zmenou v situácii, ktorú prežívali, v nich prebudili hlavnú otázku: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“ Kto dokáže utíšiť búrky na zemi a na nebi a zároveň aj tie v ľudských srdciach? Iba ten, ktorý spí ako človek v člne, no predsa môže rozkazovať vetru a moru ako Boh.

Vždy, keď sa bojíme, že sa nám zrúti zem pod nohami, nezabúdajme, že náš Spasiteľ je Boh, ktorý sa stal človekom, aby nám bol nablízku.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Vzal svojich učeníkov so sebou na loď, aby sa naučili dve veci: po prvé, aby sa nedali zahanbiť v nebezpečenstvách, po druhé, aby sa pokorili v úcte.“ (sv. Ján Zlatoústy)
  • Ježiš nechce, aby sme boli pasívnymi ľuďmi; chce, aby sme boli aktívnymi, zodpovednými nástrojmi, ale zároveň plnými nádeje. To je kľúč k tomu, aby sme mohli čeliť búrkam života.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • Synovská dôvera je vystavená skúške, keď máme pocit, že nie sme vždy vypočutí. Evanjelium nás vyzýva, aby sme sa pýtali samých seba, či sa naša modlitba zhoduje s túžbou Ducha Svätého.“ (KKC 2756)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie