Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 26 – 38)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes hrá evanjelium akord zložený z troch tónov. Tri tóny, ktoré v našej spoločnosti nie sú vždy tak dobre vyladené: prvý tón je naša práca, druhý priateľstvo, vzťahy a tretí zrozumiteľnosť života. V dnešnej dobe máme všetci veľmi rušný život, ale máme plán? Dnes, keď surfujeme svetom komunikácií a sociálnych sietí sme schopní byť chvíľu sami so sebou a svojou ozajstnou realitou? Kto určuje kto v skutočnosti som, kto sme, svet, svet informácií a médií?

Plán. Mária, mladá žena „zasnúbená s mužom z rodu Dávidovho, menom Jozef.“ (Lk 1, 28). Mária má plán. Očividne v ľudských rozmeroch. Napriek tomu do jej života prichádza Boh, aby jej ponúkol ďalší projekt … projekt božských rozmerov. Podobne, Boh chce dnes vstúpiť aj do našich životov, aby dal našim každodenným ľudským úlohám božský rozmer.

Prítomnosť. „Neboj sa, Mária“ (Lk 1, 30). Určite sa v živote nesprávame tak, že robíme to, čo nám prvé príde na rozum. Aby azda naša závislosť od „robenia“ sa nestala spôsobom, ako zamaskovať vnútornú prázdnotu. Manželstvo, život služby, naše povolanie, by nemalo znamenať skok do neznáma. „(…) Milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1, 28). Prítomnosť, ktorá sprevádza a dodáva nový význam. Dôvera v Boha, ktorá nás nepriamo vedie k dôvere k iným. Priateľstvo s Bohom, ktoré obnovuje aj naše priateľstvo s ostatnými. Osobná formácia. Dnes, keď sme konfrontovaní s toľkými podnetmi, ktoré sú často aj protichodné, je potrebné dať nášmu životu jednotu a tvar. Mária, hovorí svätý Ľudovít Mária Grignion, „je živou formou Boha“.  Ďalej vysvetľuje: „Všimni si, prosím, čo vravím, že svätí sú v Márii odlievaní. Je veľký rozdiel vytvoriť reliéfnu podobu kladivom a dlátom a urobiť ju odliatím do formy. Sochári a rezbári pracujú veľa, aby vytvorili sochy prvým spôsobom a potrebujú na to mnoho času. Ale vyrobiť ich druhým spôsobom, na to stačí pracovať málo a chvíľku. Svätí Augustín nazýva svätú Pannu „formou Boha“, „Si hodná toho, aby som ťa nazýval formou Boha.“ Forma spôsobilá na vytváranie a odlievanie bohov, tak ako hovorí žalmista: „Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho.“ (Ž 82, 6) Kto sa vrhne do tejto božskej formy, rýchlo sa vyformuje i odleje v Ježiša Krista a Ježiš Kristus v neho. Nenákladne a v krátkom čase sa stane bohom, lebo sa vrhol do tej istej formy, ktorá stvárnila Boha. … Ale pamätaj, že do formy sa leje len to, čo je roztopené a tekuté: to jest, že treba, aby si zničil a roztavil v sebe starého Adama, aby si sa v Márii stal novým.“ Mária je veľkou formou Boha. Obraciam sa k nej, ako živý materiál, ktorý sa dá ľahko tvarovať?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie