Zamyslenie na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Zamyslenie na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 3, 13-17

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes predstavuje proroctvo, „zrkadlo reality“, ktoré nás vrhá do pravdy, ďaleko za hranice toho, čo nám hovoria naše vlastné zmysly: kríž, svätý kríž Ježiša Krista je Spasiteľovým trónom. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „A všimni si, že Pán umučenie naznačuje skryto, aby svojimi slovami nespôsobil poslucháčovi žiaľ; no ovocie umučenia spomína zjavne.“ (sv. Ján Zlatoústy, Komentár k Jánovi). Pozrime sa v tomto kontexte na Ježišove slová: „Syn človeka musí byť vyzdvihnutý od zeme, aby všetkých pritiahol k sebe“ (porov. Jn 3,14).

Vieme, že kríž bol najpotupnejším a najohavnejším spôsobom učenia svojej doby. Rímski vojaci boli cvičení pre takýto spôsob popravovania. A preto, z takéhoto pohľadu, vyzdvihnutie, klaňanie či uctievanie nejakého kríža, ako mučiaceho nástroja, by bolo akýmsi cynickým žartom. Pretože kríž bez Vykupiteľa je čírym cynizmom; ale so Synom človeka je kríž novým stromom múdrosti. A preto ukrižovaní s Ježišom a s ním vzkriesení: to je dôvod nášho života, to je dôvod všetkého!

Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta“ spievame v Liturgii Veľkého piatku. Ak sa nám podarí prekonať škandál a šialenstvo ukrižovaného Krista, nezostáva nám nič iné, len ho uctievať a byť mu vďační za jeho Dar.

Aplikácia:

  • Viem sa zastaviť aspoň na chvíľu, počas dňa, pri Kristovom Kríži?
  • Mám zavesený Kristov kríž doma, v práci, …?  

 Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie