Zamyslenia

Zamyslenie na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Zamyslenie na sviatok Povýšenia Svätého kríža

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Jn 3, 13-17

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes predstavuje proroctvo, „zrkadlo reality“, ktoré nás vrhá do pravdy, ďaleko za hranice toho, čo nám hovoria naše vlastné zmysly: kríž, svätý kríž Ježiša Krista je Spasiteľovým trónom. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „A všimni si, že Pán umučenie naznačuje skryto, aby svojimi slovami nespôsobil poslucháčovi žiaľ; no ovocie umučenia spomína zjavne.“ (sv. Ján Zlatoústy, Komentár k Jánovi). Pozrime sa v tomto kontexte na Ježišove slová: „Syn človeka musí byť vyzdvihnutý od zeme, aby všetkých pritiahol k sebe“ (porov. Jn 3,14).

Vieme, že kríž bol najpotupnejším a najohavnejším spôsobom učenia svojej doby. Rímski vojaci boli cvičení pre takýto spôsob popravovania. A preto, z takéhoto pohľadu, vyzdvihnutie, klaňanie či uctievanie nejakého kríža, ako mučiaceho nástroja, by bolo akýmsi cynickým žartom. Pretože kríž bez Vykupiteľa je čírym cynizmom; ale so Synom človeka je kríž novým stromom múdrosti. A preto ukrižovaní s Ježišom a s ním vzkriesení: to je dôvod nášho života, to je dôvod všetkého!

Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta“ spievame v Liturgii Veľkého piatku. Ak sa nám podarí prekonať škandál a šialenstvo ukrižovaného Krista, nezostáva nám nič iné, len ho uctievať a byť mu vďační za jeho Dar.

Aplikácia:

  • Viem sa zastaviť aspoň na chvíľu, počas dňa, pri Kristovom Kríži?
  • Mám zavesený Kristov kríž doma, v práci, …?  

 Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie