Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. APOŠTOLA BARTOLOMEJA

Podcast:

Evanjelium:

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“ Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“ Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“ Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“ Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ (Jn 1,45-51)

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok sv. apoštola Bartolomeja. Evanjelista Ján veľmi živo opisuje jeho prvé stretnutie s Pánom, takže scénu si ľahko môžeme predstaviť. Ide o dialóg medzi mladými, priamymi, úprimnými… nádhernými srdcami!

Ježiš cestou stretne Filipa a povie mu „Poď za mnou!“ (Jn 1,43). Krátko potom Filip, nadšený zo stretnutia s Ježišom, nájde svojho priateľa Natanaela a povie mu, že konečne našiel toho, o kom písal Mojžiš a Proroci: „Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta“ (Jn 1,45). Odpoveď Natanaela vôbec nevyjadruje nadšenie, ale skôr pochybnosti: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ (Jn 1,46). Niečo podobné sa stáva takmer všade. Je bežné, že v každom meste alebo dedine majú jeho obyvatelia sklon myslieť si, že nič, čo pochádza zo susedného mesta alebo dediny nie je hodnotné… že všetci, ktorí tam žijú, sú neschopní, nemožní… a naopak. Ale Filip sa nedal odradiť. A nakoľko sú priateľmi, nepúšťa sa do ďalšieho vysvetľovania, ale iba povie Natanaelovi: „Poď a uvidíš!“ (Jn 1,46). Natanael ide a od prvého momentu, keď zbadá Ježiša, je zjavné jeho povolanie. To, čo zdanlivo vyzerá ako číra náhoda, je nepochybne oddávna pripravené v Božích plánoch. Natanael určite nie je neznámou osobou pre Ježiša, ktorý mu hovorí: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom“ (Jn 1,48). Pod akým figovníkom? Možno to bolo Natanaelovo obľúbené miesto, kam chodieval, keď si chcel oddýchnuť, premýšľať, byť sám… hoci pod láskavým Božím pohľadom. Práve tak, ako my všetci. Ale na to, aby som si uvedomil nekonečnú Božiu lásku, ktorou miluje každého z nás, aby som si uvedomil, že Ježiš klope na moje dvere, k tomu potrebujem vonkajší hlas, priateľa – „Filipa“ – ktorý mi povie: „Poď a uvidíš!“ Niekoho, kto ma privedie na cestu, ktorú opisuje sv. Josemaria Escriva nasledovne: „Daj sa hľadať Krista, nájdi Krista, miluj Krista.“

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „„Poď a uvidíš!“ Na toto pozvanie Natanael, zanechajúc figovník zákona, ktorého tieň mu bránil prijať svetlo, prišiel k tomu, ktorý vysušil listy figovníka, toho neplodného figovníka, figovníka, ktorý neprinášal ovocie. Preto mu Slovo vydalo svedectvo, že je pravým Izraelitom.“ (sv. Gregor Nysský)
  • „Ako by sme mali ísť k Pánovi? Takto, s našou pravdou ako hriešnici. S dôverou a tiež s radosťou, bez nalíčenia. Nikdy by sme sa pred Bohom nemali líčiť! Musíme ísť v pravde.“ (pápež František)
  • „Anjeli sú duchovné stvorenia neprestajne oslavujúce Boha a slúžiace jeho spasiteľným plánom, ktoré má s inými stvoreniami: „Anjeli spolupracujú na všetkom, čo je pre nás dobré.“ (Katechizmus Katolíckej Cirkvi 350)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie