Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. BENEDIKTA, PATRÓNKA EURÓPY

Evanjelium:

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ (Mt 19,27-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Benedikta nám dnešná Liturgia slova sprostredkúva v slovách Ježiša Krista, ktoré nás majú naplniť nádejou. Že i keď všetko strácame, máme nádej v neho a môžeme ostať v sním. Benedikt bol muž ctihodného života, ktorý už od detstva nosil srdce starca. Svojím správaním vskutku prevyšoval svoj vek, nedoprial si nijakú rozkoš ani potešenie, ale žijúc tu na zemi, opovrhoval svetom so všetkou jeho slávou, a to v čase, keď sa z nej mohol čo najslobodnejšie tešiť. Takto začína svätý Gregor Veľký úvod svojho Života nášho najsvätejšieho otca svätého Benedikta. A takto začína svätý Benedikt napĺňať evanjelium, ktoré nám dnes Cirkev vo svojom sviatku navrhuje: zrieknuť sa všetkého, aby sme nasledovali Majstra.

Aby sme nasledovali Ježiša, musíme sa vzdať akejkoľvek nedôslednosti, aby sme prijali pravú múdrosť, ktorá hýbe naším srdcom a otvára dvere nesmrteľnosti. Prijať múdrosť, odlišnú od našej svetskej múdrosti, ktorá uzatvára a zatvrdzuje srdcia, odsudzuje ich na neplodnosť a smrť, a robí človeka nešťastným, pretože srdce človeka je určené na život, pre Boha, a môže nájsť odpočinok len v prameňoch života, v Božom objatí.

Cesta života, ktorú si zvolil svätý Benedikt, je teda cestou, ktorá nás urobí hodnými počúvať Ježišove slová: „Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela.“. Tento nový svet začínajú naznačovať tí, ktorí si vo svojom živote osvojujú Múdrosť kráľovstva, pretože majú božského Ducha, ktorý všetko skúma a rozlišuje Božie cesty. A tak sa stáva hodným prijať a zdediť večný život, ktorý sa v tomto svete očakáva nasledovaním a poznaním Pána Ježiša, ktorý to jasne potvrdzuje, keď hovorí, že večný život je v tom, aby všetci poznali Otca, jediného pravého Boha, a Ježiša Krista, ktorého on svetu poslal. Takto konal svätý Benedikt… a čo my?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie