Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Evanjelium:

Ježiš povedal Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte! Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Jn 14,6-14

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba. K pochopeniu dnešného evanjelia nám pomôže, ak si povieme, čo predchádzalo dnešnému dialógu Ježiša s apoštolmi. Ježiš pri Poslednej večeri hovorí apoštolom, že ich čoskoro opustí. Zároveň ich aj ubezpečuje, aby sa nebáli, lebo im ide pripraviť miesto, kde budú všetci spolu a dodáva: A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš na to reaguje otázkou: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ A tu prichádzame k dnešnému evanjeliu, ktoré začína odpoveďou Ježiša Tomášovi: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Možno by sme mali byť Tomášovi vďační za to, že svojou otázkou priviedol Ježiša k takej krásnej a zmysluplnej odpovedi.  Ježiš je cesta k Nebeskému Otcovi. Neexistuje iná cesta k Bohu ako cez neho a s ním. 

Do rozhovoru sa zamieša aj Filip a žiada si: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ Ježiš mu na to hovorí: „Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne?“ Ďalšia krásna a hlboká odpoveď Ježiša, za ktorú môžeme byť opäť vďační Filipovi.

V tomto dialógu Ježiš objasňuje učeníkom kým je, aké je jeho poslanie a aký má vzťah k Otcovi.  Nebolo to iste pre nich ľahké pochopiť jednotu medzi Otcom a Ježišom; celkom si neuvedomovali, že Ježiš je Boh a človek v jednej osobe. Aj pre nás platí, že poznať vnútorný zmysel života Ježiša a prijať ho za svoj znamená spoznať aj Otca, lebo Ježiš zostáva s Otcom hlboko spojený.

Viesť dialóg s Ježišom, klásť mu otázky a načúvať jeho odpovede. K tomu sme pozvaní aj my. Modlitba má byť práve takýmto dialógom, kde nielen my rozprávame a prednášame svoje prosby, vďaky či otázky, ale kde aj načúvame, čo nám Pán odpovie.

Aplikácia

Má aj moja modlitba formu dialógu? Viem nielen klásť otázky Pánovi a viem aj trpezlivo čakať a načúvať?

Ako Ježiš je jedno s Otcom, tak chce byť jedno aj so mnou. Chcem aj ja byť „jedno“ s ním?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie