Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. LUKÁŠA APOŠTOLA

Najlepším svedectvom sviatku tohto apoštola a evanjelistu je, že nás núti myslieť na apoštolský a evanjelizačný rozmer nášho kresťanského života.

Evanjelium:

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ (Lk 10,1-9)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, na sviatok svätého Lukáša – evanjelistu a apoštola, Cirkev ohlasuje evanjelium, v ktorom sú stanovené hlavné vlastnosti, ktoré musia mať Kristovi apoštoli.

V prvom rade sú apoštoli priamo povolaní Pánom a poverení ním, aby išli v jeho mene: je to sám Ježiš, kto povoláva toho, komu chce zveriť konkrétne poslanie!

A keďže apoštol bol Pánom delegovaný, je na ňom – mal by byť na ňom – úplne závislý. „Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!“ (Lk 10, 4). Ježišov zákaz učeníkom väčšinou naznačuje, že sa musia úplne spoľahnúť na svojho Pána a oddať sa mu až do tej miery, že v jeho rukách nechajú všetko, čo je pre ich život najpodstatnejšie: Pán, ktorý sa stará o kvety kosatca na prérii a kŕmi vtáčiky, chce, aby jeho učeníci hľadali v prvom rade nebeské kráľovstvo a nie, aby hľadali, čo majú jesť a čo piť. Chce, aby dôverovali a nestarali sa, pretože Otec vie, čo pre život a službu potrebujú.

Apoštoli sú stále tými, ktorí pripravujú cestu svojmu Pánovi tým, že ohlasujú jeho pokoj a uzdravujú chorých, čím dokazujú príchod Jeho kráľovstva. Úloha apoštola je teda v živote Cirkvi a pre jej život mimoriadne dôležitá, pretože od nej bude závisieť budúce prijatie Majstra medzi ľuďmi.

Najlepším svedectvom sviatku tohto apoštola a evanjelistu je, že nás núti myslieť na apoštolský a evanjelizačný rozmer nášho kresťanského života.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie