Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. MATEJA APOŠTOLA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“ (Jn 15,9-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si Cirkev pripomína deň, keď si apoštoli vybrali Ježišovho učeníka, ktorý mal nahradiť Judáša Iškariotského. Svätý Ján Chryzostom v jednej zo svojich homílií celkom správne hovorí: „Keď si máme zvoliť osoby, ktoré musia mať určitú zodpovednosť, možno budeme musieť čeliť určitému súpereniu alebo diskusiám.“ Preto svätý Peter jednoducho ignoruje závisť, ktorá by mohla vzniknúť, a ponecháva to na božskú inšpiráciu – teda vyhýba sa možnosti ľudského zlyhania. A tento Otec Cirkvi pokračuje ďalej: „A práve tak sa stáva, že dosť často môžu byť dôležité rozhodnutia veľmi nepríjemné.

V dnešnom evanjeliu náš Pán hovorí apoštolom o radosti, ktorú majú mať: „aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná“. A iste, kresťan, podobne ako Matúš, bude šťastne žiť s pokojnou radosťou, ak bude rôzne udalosti života prijímať z milosti Božieho synovstva. V opačnom prípade ho určite strhnú falošné mrzutosti, hlúpa závisť alebo ten, či onen druh predsudkov. Radosť a pokoj sú vždy ovocím nášho apoštolského nasadenia a nášho zápasu o svätosť. Sú logickým a nadprirodzeným výsledkom lásky k Bohu a ducha služby voči blížnym.

Romano Guardini napísal: „Zdroj radosti sa nachádza v hlbšej intimite človeka… Tam prebýva Boh. Vtedy sa radosť rozširuje a robí nás žiarivými. A všetko krásne môžeme vnímať v celom jeho lesku.“ Keď sa cítime nešťastní, musíme sa vedieť modliť spolu so svätým Tomášom Morom: „Pane, daj mi zmysel pre humor a ja nájdem šťastie v živote a úžitok pre druhých.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Vychádzajúc zo skutočností, ktoré pozná, božská reč tajne vkladá do svojho srdca lásku, ktorú nepoznala.“ (sv. Gregor Veľký)
  • Kresťanské povolanie je toto: zotrvávať v Božej láske. Vzťah lásky medzi Ním a Otcom je vzťahom lásky medzi Ním a nami.“ (pápež František)
  • Ježiš robí z lásky nové prikázanie. Tým, že miluje svojich „do krajnosti“, zjavuje Otcovu lásku, ktorú od neho prijíma. Keď sa učeníci navzájom milujú, napodobňujú Ježišovu lásku, ktorú od neho prijímajú. Preto Ježiš hovorí: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske“. A ďalej: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“.“ (KKC 1823)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie