Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SV. MATEJA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“  (Jn 15,9-17)

Zamyslenie:

Dnes si Cirkev pripomína deň, keď si apoštoli vybrali Ježišovho učeníka, ktorý mal nahradiť Judáša Iškariotského. Svätý Ján Krištof v jednej zo svojich homílií hovorí: „Keď sa máme rozhodnúť pre osoby, ktoré musia mať určitú zodpovednosť, možno budeme musieť čeliť istej rivalite alebo diskusiám.“ Preto svätý Peter „jednoducho ignoruje závisť, ktorá by mohla vzniknúť“, a ponecháva to na náhodu a božskú inšpiráciu, čím sa vyhýba takejto možnosti. A tento Otec Cirkvi pokračuje ďalej: „V dnešnom evanjeliu náš Pán hovorí apoštolom o radosti, ktorú by mali mať: „Aby moja radosť bola vo vás a vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 11).  Radosť a pokoj sú vždy ovocím nášho apoštolského nasadenia a nášho zápasu o svätosť. Je to logický a nadprirodzený výsledok lásky k Bohu a ducha služby blížnym.

Romano Guardini napísal: „Zdroj radosti treba hľadať v hlbšej intimite človeka (…). Tam prebýva Boh. Vtedy sa radosť rozširuje a robí nás žiarivými. A všetko, čo je krásne, môžeme vnímať v celom jeho lesku“. Keď sa cítime nešťastní, sme pozvaní modliť spolu so svätým Tomášom Morom: „Pane, daj mi zmysel pre humor a ja nájdem šťastie v živote a bude v tom úžitok pre druhých“. A nezabúdajme, ani na to ako prosila aj svätá Terézia z Avily: „Pane, zachráň ma od týchto zachmúrených svätcov, lebo smutný svätý nie je žiadny svätý.“

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie