Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SVIATOK SVÄTÉHO TOMÁŠA, APOŠTOLA

ZAMYSLENIE NA SVIATOK SVÄTÉHO TOMÁŠA, APOŠTOLA

Evanjelium:

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.ʺ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.ʺ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!ʺ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!ʺ Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!ʺ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.ʺ (Jn 20,24-29).

Zamyslenie:

Dnes Cirkev slávi sviatok sv. Tomáša, apoštola. Po opise zjavenia Ježiša na Veľkonočnú nedeľu nám evanjelista Ján hovorí, že apoštol Tomáš tam s nimi nebol. A keď apoštoli, ktorí videli Pána, vydávali o ňom svedectvo, Tomáš im odpovedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverímʺ (Jn 20,25).

Ježiš je dobrý a stretá sa aj s Tomášom. Po ôsmich dňoch sa opäť zjavuje a hovorí mu: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!ʺ (Jn 20,27).

Ježišu, ty si tak dobrý! Kedykoľvek vidíš, že sa od Teba vzďaľujem, príď mi v ústrety, ako si to urobil, keď si sa stretol s Tomášom.

Tomášovou reakciou boli tieto slová: „Pán môj a Boh môj!ʺ (Jn 20, 28). Aké krásne slová! Tomáš ho nazýva „Pánom” a „Bohom”, čím uskutočňuje akt viery v Ježišovo božstvo. Keď  Tomáš vidí vzkrieseného Ježiša, vidí nielen človeka, ktorý s nimi bol či jedol, ale svojho Pána a svojho Boha.

Ježiš po napomenutí, aby nebol neveriaci, ale veriaci, dodáva: “Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.ʺ (Jn 20, 28). My sme ukrižovaného Krista nevideli, ani vzkrieseného, ani sa nám nezjavil. Ale aj tak sa tešíme, pretože veríme v tohto Ježiša Krista, ktorý pre nás zomrel a vstal z mŕtvych.

Modlime sa teda: Môj Pán a môj Boh, vezmi mi všetko, čo mi bráni ísť k Tebe! Môj Pán a môj Boh, daj mi všetko to, čo ma povedie k Tebe! Môj Pán a môj Boh, ó vezmi si ma a navždy Tvojim učiň ma!ʺ (sv. Mikuláš z Flüe).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie