Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 10. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 10. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Tam, kde sú kresťania so živou vierou, nemôže byť nespravodlivosť, násilie, zlé zaobchádzanie so slabšími…

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,13-16)

Podcast:

Zamyslenie:

Matúš nám dnes pripomína Ježišove slová o našom kresťanskom poslaní: byť soľou a svetlom sveta. Na jednej strane je soľ nevyhnutným dochucovadlom, aby jedlá chutili – bez soli je väčšina jedál takmer bezcenná!

Na druhej strane, v priebehu stáročí bola soľ základným prvkom, ktorý chránil potraviny pred skazou. Ježiš nám teda hovorí: Vy musíte byť soľou svojho sveta a podobne ako soľ máte byť chutní a vyhýbať sa skaze.

V dnešnej dobe mnohí stratili zmysel života a tvrdia, že nestojí za to, aby ho žili; že život je plný sklamaní, ťažkostí a utrpenia; že plynie veľmi rýchlo a že na konci je smrť – jeho konečná perspektíva.

Vy ste soľ zeme!” Je na kresťanoch, aby dali životu príchuť. Ako? Tým, že ukážu radostný a pokojný optimizmus toho, kto sa uznáva za Božieho syna, lebo všetko v našom živote môže byť cestou k svätosti. Ako? Tým, že ťažkosti, utrpenie a bolesť nám pomôžu očistiť sa. Tým, že si uvedomíme, že na konci nášho života nás čaká život v sláve – večné šťastie.

A tiež ako je potrebné chrániť soľ, tak aj Kristovi učeníci, sa musia chrániť pred skazou. Veď predsa, tam, kde sú kresťania so živou vierou, nemôže byť nespravodlivosť, násilie, zlé zaobchádzanie so slabšími… Skôr naopak, cnosť lásky musí žiariť v plnej sile: starosť o druhých, solidarita, štedrosť.

A tak majú byť kresťania svetlom sveta. Kresťan by mal byť pochodňou, ktorá príkladom svojho života ukazuje cestu k spáse tým, že všade na svete prináša svetlo pravdy. Tam, kde predtým bola len tma, neistota a pochybnosti, je teraz svetlo, istota a dôvera.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie