Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 11. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Dokonalosť je milovať bez miery.

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5,43-48)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Kristus pozýva k láske. Aby sme milovali tou mierou, ktorá je mierou pravej Lásky. Boh je Láska, „Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“ A človek, Božia iskra, sa musí každý deň neustále usilovať, aby sa mu podobal, aby sme skutočne boli deťmi svojho nebeského Otca.

Kde môžeme nájsť Kristovu tvár? V druhých, v našich blížnych. Je ľahké ľutovať hladujúce deti v najchudobnejších krajinách, keď ich sledujeme v televízii, alebo utečencov, ktorí utekajú zo svojich krajín postihnutých vojnou. Ale čo tí, ktorí sú doma? Čo naši spolupracovníci? A čo ten vzdialený príbuzný, ktorý žije sám a ktorého by sme mohli navštíviť, aby sme mu robili spoločnosť? Ako sa správame k druhým? Ako ich máme radi? Aké konkrétne skutky služby máme voči nim, každý deň?

Určite je veľmi ľahké milovať tých, ktorí nás milujú. Ale náš Pán nás nabáda, aby sme išli ešte ďalej: „…ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať?“ Ježišovo posolstvo znie jasne – milovať i nepriateľov!

Milovať i tých, o ktorých vieme, že nikdy nebudú opätovať našu náklonnosť, náš úsmev alebo priazeň. Jednoducho možno preto, že nás ignorujú. Kresťan, všetci kresťania, by nemali milovať „samoúčelne”. Nestačí dať kúsok chleba alebo našu almužnu bezdomovcovi na ulici. Musíme sa darovať aj druhým. Keď Kristus umieral na kríži, odpustil tým, ktorí ho ukrižovali. Neukázal žiadnu výčitku, žiadnu sťažnosť, dokonca ani nahnevanú tvár…

Máme milovať bez toho, aby sme za to niečo očakávali. Keď ide o lásku, nekalkulujeme. Dokonalosť je milovať bez miery. A dokonalosť držíme v rukách uprostred sveta, v našich každodenných povinnostiach. Tým, že v každom prípade robíme to, čo by sme mali, nie to, čo by sme chceli. Božia Matka si na svadbe v Káne Galilejskej uvedomila, že hostia v istom momente nemali víno a preto požiadala Syna, aby urobil zázrak. Prosme ho dnes o zázrak, aby sme zistili potreby vlastných blížnych.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie