Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 14. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 14. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“ A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9,32-38)

Zamyslenie:

Dnes nám evanjelium hovorí o mužovi, ktorý bol nemý a posadnutý. Približuje aj protichodné reakcie, ktoré nastali potom, čo ho Ježiš uzdravil. Zástupy žasli a hovorili: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo“ (Mt 9,33). No farizeji, ktorí nemohli poprieť zázrak, ktorý sa udial pred ich očami, začali pripisovať Ježišovu moc  diabolským silám: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov“ (Mt 9, 34). Svätý Ján Zlatoústy pri zmienke o tomto úryvku hovorí: “Farizejom skutočne vadilo, že zástupy považovali Ježiša za najväčšieho nielen nad tými, čo vtedy žili, ale najväčšieho spomedzi všetkých, čo kedy žili na zemi.”.

Nepriateľstvo farizejov však Ježiša ani v najmenšom neznepokojovalo; verne pokračoval vo svojom poslaní. Na rozdiel od farizejov a vodcov ľudu, ktorí namiesto toho, aby sa starali o svoje stádo, ho len mýlili, Ježišovi bolo ľúto zmorených a skleslých zástupov, ktoré boli ako ovce bez pastiera. To, že zástupy túžia po takomto pastierovi vidno aj keď sa pozrieme na pastoračné návštevy sv. Otca Františka. Dokáže okolo seba zhromaždiť obrovské zástupy!

Keď pozeráme na svet okolo seba môžeme vidieť, že túžba zástupov po ohlasovateľoch dobrej zvesti a dobrých pastieroch je veľká. Na druhej strane je stále menší počet tých, ktorí odpovedajú na Božie volanie. Preto platí aj pre nás povzbudenie, ktoré nám zanechal Ježiš na konci evanjelia: Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (porov. Mt 9, 38).

Aplikácia:

  • Kto sa nemodlí, nerozpráva sa s Bohom; preto je pre neho akoby „nemým“. Ako môžem dať Bohu najavo, že nie som nemý? 
  • Dnes sa pomodlím za nové kňazské, rehoľné a misijné povolania.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie