Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 20. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ Vtedy mu Peter povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“ (Mt 19,23-30)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa zamýšľame nad reakciou, ktorú vyvolal Ježišov dialóg s bohatým mladíkom: „Kto potom môže byť spasený?“ Slová, ktoré náš Pán adresoval bohatému mladíkovi, sú veľmi tvrdé a prísne, ale majú prebudiť a prekvapiť našu ospalosť. Nie sú to ojedinelé slová, ktoré by sa v evanjeliách vyskytovali len občasne. Tento typ posolstva sa opakuje dvadsaťkrát. Musíme si ho zapamätať: Ježiš nás varuje pred prekážkou, ktorú bohatstvo a majetok predstavujú pre vstup do večného života.

A napriek tomu všetkému Ježiš miloval a povolával bohatých ľudí bez toho, aby od nich požadoval zrieknutie sa majetku. Bohatstvo samo osebe nie je zlé. Zlý môže byť jeho pôvod, ak bolo nadobudnuté nespravodlivo. A zlý môže byť aj jeho cieľ, ak sa sebecky využíva bez ohľadu na núdznych, ak sa uzatvára naše srdce pred pravými duchovnými hodnotami (kde nie je potreba Boha).

Kto potom môže byť spasený?“ Ježiš odpovedá, že: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ Pane, ty dobre poznáš ľudské schopnosti oslabovať tvoje slovo. Preto voláme – Pane, pomôž nám zmeniť naše srdcia.

Keď bohatý mladík smutne odišiel, lebo si chcel ponechať svoje bohatstvo, ozval sa Peter a povedal: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“ Preto Pane, svojej Cirkvi a svojim apoštolom, schopnosť vzdať sa všetkého pre teba.

A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ Naše myšlienky by mali smerovať k tomuto – k večnej budúcnosti. Byť ľuďmi, ktorí pamätajú na večnosť, no žijú naplno v božej milosti dnešok.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  • Lebo ľahšie je pre slnko nevydávať teplo ani svietiť, ako pre kresťana nevysielať svetlo… Neurážajte Boha. Ak raz dostaneme svoje vlastné záležitosti do správneho stavu, ostatné budú určite nasledovať ako prirodzený a nevyhnutný dôsledok.“ (sv. Ján Zlatoústy)
  • Kresťanské povolanie je predovšetkým povolaním k láske, láske, ktorá nás priťahuje a ťahá von z nás samých, k jej oslobodeniu prostredníctvom sebadarovania.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • Cirkev sa modlí, aby sa nik nezatratil: „Pane, nikdy nedopusť, aby som sa odlúčil od teba.“647 Ak je pravda, že sa nik nemôže spasiť sám, je pravda aj to, že Boh „chce, aby boli všetci ľudia spasení“ a že jemu „je všetko možné“.“ (KKC 1058)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie