Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 22. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:
„Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo
jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol
veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží
Svätý.“ Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil
mu. Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje
nečistým duchom a oni vychádzajú?“ A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.“ (Lk 4,31-37)

Podcast:

Zamyslenie:
Dnes môžeme vidieť, že Ježišova učiteľská činnosť bola hlavným poslaním jeho verejného
života. Ježišovo kázanie sa však veľmi líšilo od ostatných, čo ľudí prekvapovalo a udivovalo. Napriek
tomu, že Ježiš neštudoval tak, ako iní, svojím učením určite zmiatol Židov, lebo hovoril s mocou. Jeho
štýl reči mal autoritu toho, kto vie, že je „Boží svätý“.
Práve takáto autorita v jeho reči dodávala silu jeho jazyku. Používal živé a konkrétne obrazy,
bez akýchkoľvek definícií. Slová a obrazy, ktoré vytiahol zo samotnej prírody alebo častejšie zo
Svätého písma. Ježiš bol bezpochyby dobrým pozorovateľom, človekom blízkym ľudským situáciám.
Môžeme ho pozorovať ako učí, môžeme ho vidieť blízko ľudí, ako im pomáha (uzdravuje ich choroby,
vyháňa zlých duchov a pod.).
V knihe každodenného života čítal tieto skúsenosti, ktoré neskôr využije vo svojom učení.
Napriek tejto elementárnej a „základnej“ látke bolo Pánovo slovo vždy hlboké a burcujúce, radikálne
nové a definitívne.
Najväčšou vecou na reči Ježiša Krista bolo, ako dokázal spojiť svoju božskú autoritu s
najneuveriteľnejšou ľudskou jednoduchosťou. Autorita i jednoduchosť boli v Ježišovi možné vďaka
jeho poznaniu Otca a vzťahu poslušnosti k nemu. Práve tento osobitný vzťah s Otcom vysvetľuje tú
jedinečnú harmóniu medzi veľkosťou a pokorou. Autorita jeho reči sa neprispôsobovala ľudským
parametrom, neexistovala v nej žiadna konkurencia, žiadny osobný záujem, či lesk. Bol to druh
autority, ktorý sa prejavoval vznešenosťou slova i jeho pokorou a jednoduchosťou. Na Jeho perách
nikdy nezaznela žiadna osobná chvála, povýšenosť, či krik. Krotkosť, miernosť, porozumenie, pokoj,
pravda, svetlo, spravodlivosť…, to bola vôňa obklopujúca autoritu Jeho učenia.

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:
„Všetko pochádza z lásky, všetko je určené na spásu človeka, Boh nerobí nič bez tohto cieľa.“
(sv. Katarína Sienská)
„Evanjelium je slovom života: neutláča ľudí, naopak, oslobodzuje tých, ktorí sú otrokmi
mnohých zlých duchov tohto sveta: ducha márnivosti, pripútanosti k peniazom, pýchy,
zmyselnosti.“ (sv. František)
„To, že Boh dopúšťa fyzické a morálne zlo, je tajomstvo. Boh ho objasňuje skrze svojho Syna
Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby zvíťazil nad zlom. Viera nám dáva istotu, že
Boh by nedopustil zlo, keby aj z neho napokon nevyvodil dobro cestami, ktoré budeme úplne
poznať až vo večnom živote.“ (KKC 324)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie