Zamyslenie na utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na utorok 25. týždňa v Cezročnom období

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať. Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“ On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

Lk 8, 19-21

Zamyslenie:

Ježiš neustále hovorí k ľuďom a miluje ľudí, miluje zástup, a ako sme mohli počuť až do tej miery, že hovorí: „Títo, ktorí ma nasledujú, tento obrovský dav, sú moja matka a moji bratia.“ Ale zároveň vysvetľuje, že sú to „tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ Toto sú dve podmienky pre nasledovanie Ježiša: počúvať Božie slovo a uskutočňovať ho.

Pre počúvanie Božieho slova, Ježišovho slova, stačí otvoriť si Sväté písmo, Evanjelium. Avšak nemáme ostať iba v postoji čítania, ale je potrebné načúvať. Počúvať Božie slovo znamená čítať ho a pýtať sa: „Čo tento daný úsek Svätého písma hovorí môjmu srdcu? Čo mi Boh hovorí týmto slovom?“ Ak začneme takto pristupovať k Božiemu slovu náš život sa začne  meniť.

Svätý Otec František povedal: „Boh nehovorí iba všetkým, ale hovorí každému z nás. Evanjelium bolo napísané pre každého jedného z nás.“ Zoberme si tieto slová dnes k srdcu.

Aplikácia:

  • Čítam Božie slovo každý deň?
  • Prosím Pána pri čítaní Biblie, aby mi dal poznať, čo mi chce povedať?

 Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie