Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ (Lk 10,38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, ako každý deň, sa môžeme učiť z evanjelia. Ježiš, pozvaný do Martinho domu v Betánii, nám dáva lekciu ľudskosti. On, ktorý miloval ľudí, necháva ľudí, aby milovali jeho, pretože obe veci sú rovnako dôležité. Bolo by vážnou chybou, so škodlivými dôsledkami, pre našu svätosť, keby sme odmietali Božiu náklonnosť a náklonnosť druhých.

Marta alebo Mária? Ale…, prečo proti sebe postaviť tých, ktorí sa tak veľmi milovali a milovali aj Boha? Ježiš miloval Martu a Máriu i ich brata Lazára a miluje aj každého z nás.

Na ceste svätosti nie sú žiadne dve duše úplne rovnaké. Všetci sa snažíme milovať Boha, ale v rámci svojho vlastného štýlu a osobnosti, bez toho, aby sme niekoho napodobňovali. Našimi vzormi sú Kristus a Božia Matka. Máte odpor k tomu, ako sa k Bohu správajú iní? Skúste sa učiť z ich osobnej zbožnosti.

Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Slúžiť druhým z lásky k Bohu je česť, nie bremeno. Slúžme s radosťou, ako to robila Božia Matka pri návšteve svojej sesternice Alžbety, na svadbe v Káne Galilejskej, alebo ako Ježiš, pri umývaní nôh apoštolom pri Poslednej večeri?

Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.“ Nestrácajme pokoj ani dobrú náladu. A aby sme to dosiahli, dobre sa starajme o to, aby sme videli a ocenili Božiu prítomnosť – v tých najobyčajnejších situáciách je ukryté niečo sväté, niečo božské, a je na každom z vás, aby ste to objavili. Buď sa naučíme nachádzať svojho Pána v obyčajnom, každodennom živote, alebo ho nikdy nenájdeme.

Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ Boh chce, aby sme boli šťastní. Nech nám naša nebeská Matka pomáha pocítiť radosť z darovania.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Duša zahriata kontempláciou bude s väčšou dokonalosťou prežívať aktívny život svätca.“ (sv. Gregor Veľký)
  • Duch modlitby vracia čas Bohu, ustupuje od posadnutosti životom, ktorému stále chýba čas, znovu objavuje pokoj potrebných vecí a objavuje radosť z nečakaných darov. Dve dobré sprievodkyne na to sú sestry Marta a Mária, naučili sa od Boha harmónii rodinného rytmu.“ (pápež František)
  • V rodine sa veľmi jasne uplatňuje aj krstné kňazstvo otca, matky, detí a všetkých členov rodiny „prijímaním sviatostí, modlitbou a vzdávaním vďaky, svedectvom svätého života, sebazapieraním a činorodou láskou“. Rodina je tak prvou školou kresťanského života a „školou plnšej ľudskosti“. Tu sa človek učí trpezlivosti a radosti z práce, bratskej láske, veľkodušnému a opätovnému odpúšťaniu a najmä uctievaniu Boha modlitbou a obetou svojho života.“ (KKC 1657)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie