Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 30. TÝŽĎNA

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“(Lk 13,18-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné Evanjelium nám prostredníctvom týchto dvoch podobenstiev predkladá jednu z charakteristík Božieho kráľovstva: je to niečo, čo kvitne pomaly – ako horčičné zrnko – ale nakoniec vyrastie a poskytne prístrešie vtákom na svojich stromoch. Tertulián to povedal takto: „Pochádzame zo včerajška a všetko napĺňame“. Týmto podobenstvom nás náš Pán povzbudzuje k trpezlivosti, pevnosti a nádeji. Tieto cnosti sú potrebné najmä pre tých, ktorí sa venujú šíreniu Božieho kráľovstva. Musíme byť trpezliví a s Božou milosťou a ľudskou spoluprácou čakať, kým zasadené semeno vyrastie a zároveň hlboko zapustí korene do dobrej pôdy, aby sa postupne stalo stromom. V prvom rade musíme mať vieru v úrodnosť – obsiahnutú v semene Božieho kráľovstva. Týmto semenom je Slovo; je ním aj Eucharistia, ktorá je v nás zasiata prostredníctvom svätého prijímania. Pán Ježiš sa prirovnal k „pšeničnému zrnu, ktoré padá do zeme a odumiera (…). Ale ak odumrie, neostane samo.“ (porov. Jn 12, 24).

Božie kráľovstvo, pokračuje Pán Ježiš, sa podobá „kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ (Lk 13, 21). Aj tu sa spomína schopnosť kvasu vykvasiť všetko cesto. To sa stane s „ostatkom Izraela“, o ktorom sa zmieňuje Starý zákon: ostatok bude musieť zachrániť a vykvasiť všetok ľud. Pokračujúc v podobenstve, potrebujeme len kvas vo vnútri cesta, ktorý sa dostane k ľuďom, aby bol ako soľ, ktorá chráni pred skazou a robí všetky jedlá chutnými (porov. Mt 5, 13).

Tieto podobenstvá nás povzbudzujú k trpezlivosti, nádeji a istote, že Božie Kráľovstvo rastie v každom z nás.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie