Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.

Lk 12, 35-38

Zamyslenie:

Dnes chceme venovať osobitnú
pozornosť Ježišovým slovám: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte
podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu
otvorili hneď, ako príde a zaklope.
“ (Lk 12, 36). Aká radosť môže naplniť
každého jedného z nás pri pomyslení, že hoci som hriešny, predsa to bude na
mne, aby som otvoril dvere Pánovi, keď konečne príde! Áno, v hodine smrti buď
otvorím dvere do neba alebo ich neotvorím; nikto to nebude robiť v mojom mene.
„Môžeme si byť istí, že nás Boh požiada, aby sme vysvetlili nielen naše skutky
a slová, ale aj to, ako sme strávili svoj čas“, hovorí sv. Gregor Naziánsky.

Bdieť a čakať pri dverách, kým
nepríde Pán, je celkom jednoduché a určite to dokážem. Nesmiem však zabudnúť na
bdelosť. Čo je nedostatkom bdelosti? Keď zabudnem či už na svoj konečný cieľ
života alebo budem žiť v ilúzii, že mi na miesto v nebi stačí iba túžba a okrem
nej už nemusím pre to nič konkrétne urobiť. Kto si to takto predstavuje, podobá
sa človeku, čo chce stavať zámok vo vzduchu – túžbu a víziu síce má, ale zámku
chýba pevný základ a tým je vôľa človeka pretavená do konkrétnych skutkov.

Kto si v kuchyni opáše zásteru,
dáva najavo, že je pripravený na prípravu jedla. Už týmto konkrétnym činom dáva
najavo, že to berie vážne. Jeden dobrý poľnohospodár hovorieval, že nemôžete
siať, ak sa zem „hnevá“. Pre dobrý výsev považoval za potrebné, aby na pole
vstúpil s láskou a „pohladil“ semienka, ktoré ide rozsievať.

Kresťania nikdy nie sú stratení stroskotanci, pretože vedia, odkiaľ pochádzajú, kam smerujú a ako sa tam dostanú; poznajú svoj cieľ, prostriedky na jeho dosiahnutie a ťažkosti, na ktoré budú narážať.  Ak si toto všetko uvedomíme, pomôže nám to byť ostražitými, bdieť a otvoriť dvere, keď Pán zaklope.

Jestvujú dva dôvody, prečo nás
Pán Ježiš často a opakovane nabáda k bdelosti a zodpovednosti: je to preto,
lebo nás miluje a je to v prvom rade on, čo nad nami „bdie“, čiže stráži nás.
Kto miluje, ten nespí.

Je to však aj preto, lebo diabol,
náš nepriateľ, nás neustále pokúša.

Myšlienka na nebo a peklo by nás však nemala odvádzať od našich povinností tu na zemi, ale by nás mala viesť k tomu, aby sme pri všetkom, čo robíme, mysleli na náš konečný cieľ: inými slovami, aby sme všetko robili tak, aby nás to privádzalo k cieľu, pre ktorý sme stvorení. Takto potom budú aj o nás platiť slová Pána: „Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení.“ (Lk 12,38).

Pane Ježišu, prosím Ťa, daj mi milosť, aby som dokázal bdieť a rásť v láske k tebe. Amen

Aplikácia:

  • Pán prichádza ku mne každý deň: v Božom slove, v Eucharistii, v núdznom človeku… Otváram mu dvere?
  • Ak by som dnes mal odísť z tohto sveta, čo by som ešte chcel napraviť vo svojom vzťahu k Bohu a k blížnemu?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie