Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 29. TÝŽĎNA

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. (Lk 12,35-38)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes chceme venovať pozornosť Ježišovým slovám: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté! Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.“ (Lk 12, 36). Aká je to radosť, keď si uvedomím, že hoci som nehodný a hriešny, bude na mne, aby som otvoril dvere Pánovi, keď konečne príde! Áno, v hodine smrti buď otvorím dvere do neba, alebo ich zatvorím; nikto to neurobí za mňa.

Aby sme mohli byť pripravení otvoriť dvere Pánovi, musíme byť bdelými, pozornými. Čo to znamená? Pamätať stále na konečný cieľ životnej púte a konkrétne skutky, ktorými dosvedčujeme, že kráčame týmto smerom. Nestačí mať iba túžbu po nebi, ale nič preto nerobiť.  Kto nehľadá a neplní Božiu vôľu, kto sa nesnaží o činnú lásku k Bohu a blížnemu, ten v skutočnosti stavia iba vzdušné zámky. Kto sa v kuchyni opáše zásterou, dáva najavo, že je pripravený do práce v kuchyni. Pri krste sme nielenže dostali biele rúcho milosti, čo symbolizovalo obliecť sa do Krista, ale sme si akoby aj opásali „zásteru“, aby sme boli pripravení do služby evanjeliu. Svätý Gregor z Nazianu hovorí v tejto súvislosti: „Môžeme si byť istí, že Boh od nás bude žiadať, aby sme vydali počet nielen zo svojich skutkov a slov, ale aj z toho, ako sme trávili svoj čas“ (sv. Gregor z Nazianzu).

Kresťania nikdy nie sú stratení stroskotanci, pretože vedia, odkiaľ pochádzajú, kam idú a ako sa tam dostať; poznajú svoj cieľ, prostriedky, ako ho dosiahnuť, a ťažkosti, ktoré ich na ceste čakajú. Mať toto všetko na pamäti nám pomôže byť bdelými a otvoriť dvere, keď príde náš Pán.  Výzvy k bdelosti a zodpovednosti sa v Ježišových kázaniach často opakujú z dvoch jasných dôvodov. Jednak je to preto, lebo nás Ježiš miluje a chce nás mať pri sebe. A potom aj preto, lebo diabol, náš nepriateľ, nás neustále pokúša a odvádza od života s Bohom. Premýšľanie o nebi a pekle by nás nemalo odvádzať od našich povinností tu dole, na zemi, ale malo nás viesť cestou obrátenia a bdelosti, aby sa raz aj na nás splnili slová Pána: „Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť!“ (Lk 12, 38).

Aplikácia:

Život kresťana by sa dal charakterizovať aj ako aktívne čakanie na Pána. Môžem aj ja o sebe povedať, že srdcom očakávam Pána?

Viackrát si dnes poviem: Pane Ježišu, pomôž mi, aby som bol celý život bdelý a stále viac ťa miloval.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie