Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 30. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK 

Evanjelium:

Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade. Keď vyrástlo, bol z neho strom a nebeské vtáky hniezdili na jeho konároch.“ A zasa povedal: „K čomu prirovnám Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do troch mier múky, až sa všetko prekvasí.“ (Lk 13, 8-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné liturgické texty nás prostredníctvom podobenstiev o horčičnom zrnku a o kvase napĺňajú nádejou. Vzťahujú sa na rast Božieho kráľovstva a zároveň aj Cirkvi. Učia nás o veľmi dôležitej skutočnosti Božieho kráľovstva, konkrétne to, že sa uskutočňuje spôsobom, ktorý je, dalo by sa povedať, skrytý, ale časom sa ukáže vo svojej skutočnej veľkosti a všetkých prekvapí. Cirkevný otec Tertulián to vyjadril takto. „Sme síce len včerajší, ale sme už všade, napľňame vaše ostrovy, mestá, mestečká…“

Dnešnými podobenstvami nás Pán povzbudzuje k trpezlivosti, vytrvalosti a hlavne k nádeji. V prvom rade musíme veriť v plodnosť obsiahnutú v „horčičnom zrnku“ Božieho kráľovstva. Pán Ježiš Kristus sa sám prirovnal k „pšeničnému zrnu“, ktoré padne do zeme a odumrie (…),a prinesie veľkú úrodu. (Jn 12, 24). Semenom, ktoré rastie, je Božie slovo, ktoré počúvame a uskutočňujeme. Je ním aj Eucharistický Pán, s ktorým sa spájame vo svätom prijímaní.

Niekedy môžeme mať dojem, že sa v našom živote alebo v našom prostredí nič nezmenilo, že všetka naša apoštolská práca a úsilie o nastolenie „Božieho kráľovstva“ boli márne. Toľko rokov evanjelizácie a stále vládne hriech na toľkých miestach, že by to mohlo niekoho aj odradiť.

Tu je potrebná trpezlivosť. Dávna múdrosť hovorí: „Čas a trpezlivosť ruže prináša“. Naša trpezlivosť pri spolupráci s Božou milosťou má byť nesená našou nádejou, ktorá nesklame: zasiate semeno iste prinesie úrodu.  

Ak sa pozrieme pozornejšie na život, zistíme, že aj evanjeliový „kvas“ funguje a cesto, hoci pomaly, predsa len kysne. Nenechajme sa teda odradiť; Boh od nás žiada, aby sme boli „kvasom“, aby sme vnášali „dobrú vôňu evanjelia“ do celého nášho okolia; o ostatné sa postará on v pravý čas. Ak je náš život a naše svedectvo v súlade s evanjeliom, skôr či neskôr sa Božie kráľovstvo stane viditeľnou skutočnosťou.

Aplikácia:

  • Každý deň je príležitosťou na rozsievanie dobra. Ako to môžem dnes urobiť?
  • Trpezlivosť korení v dôvere v Boha a pomáha nám „trpieť či znášať akékoľvek zlo či neúspech“. Poprosím o milosť trpezlivosti.   

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie