Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 32. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Pán povedal: „Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie
mu, keď sa vráti z poľa: ‚Hneď si poď sadnúť k stolu‘? Vari mu nepovie skôr:
‚Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty
budeš jesť a piť až potom‘? Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa
mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte:
‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“
Lk 17, 7-10

Podcast:

Zamyslenie:
Posolstvo dnešného evanjelia je založené na postoji sluhu. Ježiš
podobenstvom vyzýva svojich apoštolov, aby sa zamysleli nad postojom
služby: sluha by mal plniť svoje povinnosti bez toho, aby očakával akúkoľvek
odmenu: “Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?”
(Lk 17, 9). Toto však nie je posledná Ježišová lekcia o službe. Neskôr hovorí
svojim učeníkom: “Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho
Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som
počul od svojho Otca.” (Jn 15, 15). Priatelia si nemusia navzájom skladať
účty. Ak si sluhovia majú plniť svoje povinnosti, my, jeho apoštoli, ktorí sme
Ježišovými priateľmi, musíme ešte viac plniť poslanie, ktoré nám Boh zveril, a
zároveň si uvedomovať, že naša práca si nezaslúži žiadnu odmenu, lebo ju
robíme s radosťou a preto, že všetko, čo máme a čo sme, je dar, ktorý sme
dostali od Boha.
Pre tých, ktorí veria, je všetko znamením, pre tých, ktorí milujú, je
všetko darom. Práca pre Božie kráľovstvo je už teraz veľkou odmenou, preto
výraz “Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť” (Lk
17, 10) netreba interpretovať so skľúčenosťou alebo smútkom, ale s radosťou
toho, kto vie, že bol povolaný šíriť poznanie evanjelia.
V týchto dňoch máme na pamäti aj sviatok veľkého svätca, ktorý je
veľmi obľúbený na území Katalánska, svätého Martina z Tours. Celý svoj
život zasvätil službe Kristovmu evanjeliu. Sulpicius Severus o ňom píše:
“Mimoriadny človek, ktorého ani námaha a utrpenie, ani skutočnosť smrti
nemohli ohnúť; nepriklonil sa ani na jednu stranu, nebál sa smrti, ale
neodmietal ani žiť! Očami a rukami obrátenými k nebu sa jeho neporaziteľný
duch neprestával modliť”. V našich modlitbách, v našom dialógu s naším
Priateľom, v tom spočíva tajomstvo a sila našej služby.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie