Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

ZAMYSLENIE NA UTOROK 33. TÝŽĎNA

Evanjelium:

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ Lk 19,1-10

Podcast:

Zamyslenie

Dnes sa pokúsim vžiť do postavy Zacheja. Je bohatým mužom a hlavným mýtnikom. Má viac ako potrebuje a preto sa správa ako ten, kto si môže dovoliť, čo chce. Ježiš, ktorý prechádzal okolo sprevádzaný veľkým zástupom, je pre neho atrakciou, ktorú si nechce nechať ujsť. Ježiš má však o neho úprimný záujem a preto keď príde na miesto, hovorí mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ (Lk 19, 5). Ježiš má úprimný záujem aj o mňa. Aj mňa hľadá, aby mohol ku mne prísť…

Zachej chce vidieť Ježiša. Uvedomuje si však, že z dôvodu svojej malej postavy musí vyliezť na strom, ak chce niečo vidieť. Aj ja by som chcel vidieť či objaviť Božie pôsobenie v mojom živote, ale nie som si istý, či by som bolo ochotný správať sa tak „bláznivo“ ako Zachej, a pre svoj záujem o Ježiša stať sa aj terčom výsmechu. Čo som ochotný urobiť, aby som sa hlbšie stretol s Ježišom?

Zachej prijíma Ježiša do svojho domu, do svojho života a do svojho srdca, hoci sa pravdepodobne necíti byť hoden takejto návštevy. Jeho obrátenie je dokonalé: vzdáva sa akejkoľvek túžby po bohatstve, delí sa o svoj majetok a snaží sa napraviť spáchané krivdy – až štvornásobne. Preto mu Ježiš hovorí: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ Možno aj mňa Ježiš už dávno žiada o niečo podobné, ale ja nepočúvam alebo nechcem počúvať.  To je znak toho, že aj ja potrebujem obrátenie.

Svätý Maxim povedal: “Nič nie je Bohu milšie a z ničoho nemá takú radosť, ako z človeka, ktorého obrátenie sprevádza pravá ľútosť.“ Prosme Pána, aby aj nám v tom pomohol.

Aplikácia:

V živote sa zaujímam o veľa vecí. Zaujímam sa aj ja o Ježiša?

Ako naprávam svoje „pochybenia“ vo vzťahoch? Viem byť veľkodušný?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie