Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 4. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho. Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: ‚Kto sa ma dotkol?‘“ Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“ Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“ Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi. Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali. Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov. I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.“ Mk 5,21-43

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám predstavuje dva Ježišove zázraky, ktoré hovoria o veľkej viere dvoch úplne odlišných osôb. Išlo o Jaira – predstaveného synagógy – a o chudobnú chorú ženu. Oni obaja prejavili veľkú vieru: Jairus si je istý, že Ježiš môže vyliečiť jeho dcéru a chudobná chorá žena vie, že len dotyk Ježišovho rúcha bude viac ako dostatočný na to, aby ju zbavil veľmi vážneho krvácania. A Ježiš, pretože obaja boli ľudia so silnou vierou, im splní to, čo chceli.

Žena, ktorá si myslela, že nie je hodná Ježišovej pozornosti, ktorá sa ho neodvážila ani obťažovať pomaly a bezhlučne pristúpila k nemu a jemne sa dotýkajúc Ježišovho plášťa získava svoje uzdravenie a cíti, ako je jej telo úplne uzdravené. Ježiš vie, čo sa stalo, a nechce ju nechať odísť bez toho, aby jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“

Od Jaira Ježiš žiada ešte silnejšiu vieru. Tak, ako Boh urobil s Abrahámom v Starom zákone, Ježiš od neho žiada vieru naproti beznádeji – žiada vieru v neuveriteľné veci. Jairovi oznámili strašnú správu, že jeho malá dcéra, práve zomrela. Ľahko si môžeme predstaviť jeho úzkosť a bolesť, ktorú musel v tej chvíli pociťovať, a možno aj pokušenie zúfať si. Ale Ježiš, ktorý tiež počul túto správu, mu hovorí: „Neboj sa, len ver!“ A podobne, ako tí dávni patriarchovia, beznádejne veriaci, mohol vidieť, ako Ježiš vzkriesil jeho milované dieťa.

Oba príbehy sú dve veľké lekcie viery pre nás. Jairus a žena trpiaca vážnym krvácaním spolu s mnohými ďalšími zo stránok evanjelia, nám hovoria o potrebe nezdolnej viery, kedy môžeme volať: „Pane, verím, pomôž mojej nevere.“

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie