Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 8. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Peter začal Ježišovi hovoriť: „ Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry,  alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobneviac teraz v tomto čase: domy, bratov, sestry, matky, deti a polia, hoci s prenasledovaním, a budúcom vekuvečný život. A mnohí prví, budú poslednými a poslední prvými.“ Mk 10,28-31

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, podobne ako ten statkár, ktorý vyšiel skoro ráno, aby si najal ľudí na prácu vo svojej vinici, Pán hľadá učeníkov, nasledovníkov a priateľov. Jeho výzva je pre všetkých. Podmanivá ponuka, ktorú nám Pán zveruje! Avšak pod jednou podmienkou. A táto podmienka nás môže odradiť: „Pre mňa a pre evanjelium“ máte opustiť „dom, bratov a sestry, otca a matku, deti a polia (porov. Mk 10, 29).“

Dostaneme za to niečo? Dostaneme za to nejakú odmenu? Budeme mať z toho nejaký zisk? Peter v mene apoštolov pripomína Majstrovi „Vzdali sme sa všetkého a nasledovali sme ťa“ (Mk 10, 28), ako keby sa pýtal: Aký budeme mať z toho úžitok?

Pánov prísľub je veľmi štedrý: „stonásobne viac dostane teraz v tomto veku (…) a v budúcom veku večný život“ (porov. Mk 10, 30). Čo do štedrosti ho nemožno prekonať. On však dodáva: „hocis prenasledovím.“

Ježiš rozmýšľa realistický a nechce nikoho oklamať. Byť Jeho učeníkom, alebo ak ním naozaj chceme byť, nám prinesie ťažkosti a problémy. Ježiš však prenasledovanie a problémy považuje za odmenu,pretože nám pomáhajú rásť, ak ich prijmeme a prežijeme ako príležitosť získať na zrelosti a zodpovednosti.

Akýkoľvek skutok lásky a obety nás robí podobnejšími Ježišovi Kristovi, ktorý nás svojou smrťou na kríži zachraňuje. Vždy máme čas zrevidovať svoj život a priblížiť sa k Ježišovi Kristovi, najmä počas adventu a pôstu.

Prostredníctvom modlitby a sviatostí, v tomto období a v každom období, môžeme zistiť, či patríme medzi učeníkov, ktorých On hľadá, a rozhodnúť sa, aká bude naša odpoveď na toto volanie. Popri radikálnych odpovediach (ako sú odpovede apoštolov) existujú aj iné.

Pre mnohých bude „opustiť dom, bratov či sestry, otca či matku…“ znamenať len to, čo nám nedovolí žiť v hlbokom priateľstve s Ježišom a v Jeho blízkosti, a v dôsledku toho stať sa jeho svedectvom pred svetom. A to je naliehavé, nemyslíte?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie