Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK 8. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“ (Mk 10,28-31)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, podobne ako ten statkár, ktorý vyšiel skoro ráno, aby si najal ľudí na prácu vo svojej vinici, Pán hľadá učeníkov, nasledovníkov a priateľov. Jeho výzva je univerzálna. Mohli by sme povedať – podmanivá ponuka – ktorú nám Pán dáva! Avšak pod jednou podmienkou. Jedna podmienka, ktorá nás môže odradiť: „pre mňa a pre evanjelium“ máte opustiť „dom alebo bratov a sestry alebo matku a otca alebo deti alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia“.

Peter v mene apoštolov pripomína Majstrovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“ Je to, akoby sa pýtal – a čo z toho budeme mať? Bude za to nejaká náhrada? Bude za to nejaká odmena? Nejaký zisk?

Pánov prísľub je veľmi veľkorysý. Sľubuje, že dostaneme stonásobne viac už tu, na zemi a potom život večný. Čo sa týka štedrosti, Boha nemožno prekonať. Pamätajme však na to, že On dodáva: „s prenasledovaním“. Ježiš je veľmi realistický a nechce nikoho oklamať. Byť jeho učeníkom, ak ním naozaj sme, nám môže priniesť a prinesie ťažkosti a problémy. Ježiš však prenasledovanie a problémy považuje za odmenu, pretože nám pomáhajú rásť, ak ich prijmeme a prežijeme ako príležitosť získať na zrelosti a zodpovednosti. Akýkoľvek akt obety nás robí podobnejšími Ježišovi Kristovi, ktorý nás svojou smrťou na kríži zachraňuje.

Vždy máme čas zrevidovať svoj život a priblížiť sa k Ježišovi Kristovi. Prostredníctvom modlitby a sviatostí, v týchto časoch, i v časoch budúcich, môžeme na svojom živote pozorovať, či patríme medzi učeníkov, ktorých On hľadá. A taktiež i rozhodnúť sa, akú odpoveď na toto volanie mu dáme.

Popri radikálnych odpovediach (ako sú odpovede apoštolov) existujú aj iné. Aká je tá moja?

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Ježiš tým nemyslí, že teraz hneď opustíme svojich rodičov a necháme ich bezmocných, ani že sa rozídeme so svojimi manželkami, ale skôr to, že uprednostníme Božiu česť pred všetkým, čo je pominuteľné.“ (sv. Beda Ctihodný)
  • Niet pochýb o tom, že konkrétne formy nasledovania Krista sú ním odstupňované podľa podmienok, možností, poslania, chariziem jednotlivcov a skupín.“ (pápež Ján Pavol II.)
  • Pretože kresťania sú údmi tela, ktorého Hlavou je Kristus, prispievajú k budovaniu Cirkvi pevnosťou svojho presvedčenia a svojho morálneho správania. Cirkev sa zveľaďuje, rastie a sa rozvíja svätosťou svojich veriacich, kým nevytvoria toho „dokonalého muža“, ktorý uskutoční „Kristovu plnosť“.“ (KKC 2045)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie