Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 2. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život“ (Jn 3,7-15).

Podcast:

Zamyslenie:

O neviditeľných veciach nemáme žiadnu názornú predstavu a tak si pomáhame prirovnaniami k veciam známejším. Duch – to je čosi neviditeľné a nevieme, ako si ho predstaviť. Ale i v každodennom živote sa stretávame s čímsi, čo má istú podobnosť. Je to vzduch. Ani ten nevidíme a normálne si ani zvlášť neuvedomujeme, že okolo nás je. Ale o tom, že aj vzduch je niečím a že má silu, o tom sa presviedčame, keď vznikne vietor alebo víchor, ktorý dokonca vyvracia stromy či stŕha strechy. Nevieme prstom ukázať, kde vietor vzniká a vnímame ho už ako vietor, ktorý prichádza a odchádza z jednej strany na druhú. Vzduch je dôkazom, že aj niečo neviditeľné môže mať veľkú silu. Aj Duch Boží, hoci je neviditeľný, má veľkú silu, i keď ho nemôžeme krok za krokom sledovať.

Nikodém však nie je spokojný s týmto vysvetlením a krúti nechápavo hlavou. Ježiš ho trochu karhá: Ty si predsa učiteľ zákona, ty si uznávaná autorita vo výklade Písma, mal by si chápať, čo to znamená „narodiť sa z Ducha“.

Pravé a plné pochopenie Písma i Starého zákona prináša však až Ježiš a odovzdáva ho svojim učeníkom, aby ho šírili ďalej. Tak sa stávajú jeho predĺženými rukami a ohlasujú tajomstvá, ktoré nám Ježiš túži odovzdať vo svojom učení.

V škole sa žiaci učia najprv základné veci. Kto nepochopí ani základné veci, nemôže chápať potom ani ďalšie, komplikovanejšie. Aj Ježiš pripomína Nikodémovi, že ak nechápe tieto základné veci, ako chce potom pochopiť ďalšie. Sú však veci, ktoré sa nedajú úplne pochopiť, treba ich uveriť. Božie tajomstvá predsa možno poznávať: Keď ich žijem, riadim nimi svoj život, objavujem ich hĺbku. K tomu ma aj dnes pozýva Pán. Nechať sa viesť Duchom a dôverovať mu.

Priatelia, prajem Vám požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie