Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“(Mt18,21-35).

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné Matúšovo evanjelium nás pozýva k zamysleniu sa nad tajomstvom odpustenia. Ponúka nám pritom paralelu medzi Božími cestami a naším vlastným ľudským správaním.

Človek sa odvažuje merať a kontrolovať štedrosť svojho odpúšťania: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“(Mt 18, 21). Peter cíti, že sedemkrát je dostatočne veľa, možno práve to maximum, ktoré sa dá ešte zniesť. V skutočnosti je ešte celkom štedrý, ak ho porovnáme s úradníkom z podobenstva. Ten keď stretol svojho spoločníka, ktorý mu dlhoval, „chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!“ (Mt 18, 28), a odmietol počúvať jeho prosby a sľuby o zaplatení.

V skutočnosti človek vždy buď odmieta odpustiť, alebo lakomo vymeriava svoje odpustenie. Ale ako často si uvedomujeme, že od Boha dostávame neustále opakované a neobmedzené odpustenie? Podobenstvo hovorí: „A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu(Mt 18, 27).“ A to napriek tomu, že jeho dlh bol veľký. Toto podobenstvo zdôrazňuje najmä spôsob, akým Boh udeľuje odpustenie. Po tom, čo kráľ dlžníka upozorní na vážnosť jeho situácie, sa nad ním pre jeho pokornú a úpenlivú prosbu náhle zľutuje: padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval…“ (Mt 18, 26 – 27). Táto epizóda odzrkadľuje čo každý z nás pozná z vlastnej skúsenosti a za čo sme nesmierne vďační: že Boh odpúšťa kajúcemu bez obmedzenia. Napokon negatívny a smutný záver podobenstva si ctí spravodlivosť a dokazuje pravdivosť Ježišových slov v Evanjeliu podľa Lukáša: „A akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám” (Lk 6,38). Priatelia, prajem Vám milosť odpúšťať už dnes, majte požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie