Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.““ (Mt 18,21-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné Matúšovo evanjelium nás pozýva k zamysleniu nad tajomstvom odpustenia. Ponúka nám paralelu medzi Božími cestami, konaním, a naším vlastným ľudským správaním, keď ide o odpustenie druhým.

My ľudia sa, až príliš odvážne, či niekedy až nehanebne, odvažujeme merať a udržiavať si kontrolu nad svojou veľkodušnosťou. Jasne to hovoria i tieto slová: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Peter cítil, že sedemkrát je trochu priveľa, možno práve to maximum, ktoré môžem zniesť. V skutočnosti z toho Peter vychádza celkom skvele, ak ho porovnáme s úradníkom z podobenstva, ktorý, keď stretol jedného zo svojich spoločníkov, ktorý mu dlhoval sto strieborných, tak ho chytil za krk a takmer ho uškrtil, ešte dokonca po ňom aj kričal. Dokonca odmietol počúvať jeho prosby a sľuby o zaplatení.

V skutočnosti človek buď odmieta odpustiť, alebo lakomo meria svoje odpustenie. A pritom, od Boha sme dostali nekonečne opakované a neobmedzené odpustenie. V podobenstve sa píše, že pán pohnutý súcitom prepustil sluhu a odpustil mu pôžičku. U Boha je to tak. Naozaj je. U človeka?

Podobenstvo, ktoré komentujeme, zdôrazňuje Božie spôsoby udeľovania odpustenia. Po tom, čo dlžníka upozornil na vážnosť jeho situácie, sa nad ním pred jeho pokornou a úpenlivou prosbou zľutoval. Táto epizóda odráža to, čo každý z nás pozná z vlastnej skúsenosti – že Boh kajúcemu a obrátenému srdcu odpúšťa bez obmedzenia. Otázne je, či chcem takto konať vo svojom živote i ja a napodobňovať Pána.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Ten, kto odpúšťa, a ten, komu sa odpúšťa, sa navzájom stretávajú v podstatnom bode, a to v dôstojnosti.“ (sv. Ján Pavol II.)

„Odpustenie je nástroj vložený do našich krehkých rúk, aby sme dosiahli pokoj srdca.“ (pápež František)

„Nejestvuje hriech, aj keby bol akokoľvek ťažký, ktorý by svätá Cirkev nemohla odpustiť. „Nik nie je taký zlý a hriešny, aby nemohol s istotou dúfať v odpustenie, ak úprimne ľutuje svoje poklesky.“ Kristus, ktorý zomrel za všetkých ľudí, chce, aby v jeho Cirkvi boli vždy otvorené brány odpustenia každému, kto sa zrieka hriechu.“ (KKC 982)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie