Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 3. PÔSTNEJ NEDELI

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz. Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“(Mt 18, 21-35)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium
nás pozýva zamyslieť sa nad otázkou odpustenia. Robí to tak, že porovnáva Boží
postoj k odpusteniu s ľudským postojom.

V otázke apoštola Petra: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“ vidíme, ako sa snažíme merať a počítať našu „štedrosť“ pri odpúšťaní iným. Petrovi sa zdalo, že sedemkrát je už príliš veľa; hádam maximum, ktoré znesieme. No Peter aj tak vychádza z tejto diskusie oveľa lepšie, ako sluha z podobenstva, ktorému kráľ odpustil desaťtisíc talentov a on nebol schopný odpustiť svojmu spolusluhovi sto denárov. Hoci mu bolo odpustené veľa, zatvrdil si srdce a nepočúval prosby a sľuby svojho spolusluhu.

V skutočnosti buď odmietame odpustiť, alebo to robíme neochotne a kalkulujeme, čo odpustíme a čo nie. Je nám ťažko uveriť, že Boh nám už toľkokrát opakovane odpustil a je ochotný robiť to aj naďalej. Boh je ako kráľ v podobenstve, ktorý sa zľutoval nad svojím sluhom, „prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu“ (Mt 18,27). A to aj napriek tomu, že jeho dlh bol nesmierne veľký.

Podobenstvo nám ukazuje spôsob, ako Boh odpúšťa. Potom, čo kráľ upozornil dlžníka na závažnosť jeho situácie, sa náhle nad ním zľutoval, vidiac ako sa sluha zachoval:  padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A kráľ sa zľutoval … (Mt 18,26-27). Táto epizóda odráža to, čo každý z nás pozná z vlastnej skúsenosti a na čo spomína s hlbokou vďačnosťou: Boh odpúšťa kajúcnikovi so skrúšeným srdcom, ktorý ho o to prosí.  Negatívny a smutný koniec podobenstva však poukazuje na požiadavku spravodlivosti a svedčí o pravdivosti Ježišových slov v evanjeliu sv. Lukáša 6,38: „Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Aplikácia:

  • Som vďačný Bohu za to, že mi vždy odpúšťa vo sviatosti zmierenia?
  • Komu by som mal ja odpustiť?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie