Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA UTOROK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Teraz idem k tomu, ktorý ma poslal, a nik z vás sa ma nepýta: ‚Kam ideš?‘ Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa, spravodlivosť, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte, a súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ (Jn 16,5-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ponúka hlbšie pochopenie skutočnosti Nanebovstúpenia Pána. V čítaní z Jánovho evanjelia na Veľkonočnú nedeľu sa Ježiš zjavuje Márii Magdaléne a hovorí jej, aby sa ho nedržala, lebo “ešte nevystúpil k Otcovi” (Jn 20, 17). V dnešnom evanjeliu Ježiš vidí, že jeho učeníci sú smutní z jeho odchodu k Otcovi: “Srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel.” (Jn 16, 6 – 7). Ježiš musí vystúpiť k Otcovi. Napriek tomu však zostáva stále s nami.

Ako môže odísť, a predsa zostať? Toto tajomstvo vysvetlil Svätý Otec, pápež Benedikt XVI: “Vzhľadom na to, že Boh objíma a udržiava celý vesmír, Pánovo nanebovstúpenie znamená, že Kristus od nás neodišiel ďaleko, ale teraz, vďaka tomu, že je u Otca, je každému z nás navždy nablízku.”

Naša nádej je teda v Ježišovi Kristovi; jeho víťazstvo nad smrťou nám prinieslo život, ktorý ani smrť nezničí, lebo je to jeho život, ktorý žijeme. Nič nemôže zničiť či umenšiť túto nádej.  Nedokonalý svet, v ktorom žijeme, svet, plný zla, nespravodlivosti, pýchy, egoizmu, bezohľadnosti, svet, v ktorom trpia nevinní, môže  niekoho viesť k pesimizmu. Ježiš Kristus nám však svojím zmŕtvychvstaním priniesol nádej, ktorá je viac ako len optimizmus či želanie. Je to kráčanie vpred v očakávaní Pána a v dôvere, že sa aj v nás naplní plnosť spásy – plnosť života.

Živá prítomnosť Pána v našom spoločenstve, vo sviatostiach, v našich rodinách, v udalostiach bežného života a v každom jednom z nás nám dávajú dôvod na nádej. Bez ohľadu na to, aká veľká je záplava negatívnych správ, ktoré s obľubou prezentujú médiá, Ježiš zostáva s nami až do skončenia sveta a prináša nám nádej.  Pán vystúpil do neba, ale nás neopustil.

Aplikácia

  • Nakoľko vnímam Pánovu prítomnosť na mojej životnej ceste?
  • Viem sa ľahko nechať znechutiť neúspechmi? Ak áno, poprosím o milosť nádeje, v ktorej svetle aj neúspechy sa stávajú požehnaním. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie