Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

ZAMYSLENIE NA UTOROK SVÄTÉHO TÝŽDŇA

Evanjelium:

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to“ Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc. Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh.A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“ Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“ Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“ Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“ Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“ Jn 13,21-33.36-38

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, v utorok vo veľkom týždni nám evanjelium podáva scénu, ktorá sa má rozpútať a ktorá sa skončí ukrižovaním na Veľký piatok. „Judáš teda vzal smidku a hneď odišiel. A bola noc“ (Jn 13, 30). Vždy je noc, keď sa vzďaľujeme od Toho, ktorý je „Svetlo zo Svetla, pravý Boh z pravého Boha“  (Symbol viery: Nicejsko- carihradskom  vyznaní viery). Hriešnik je ten, kto sa obracia chrbtom k Pánovi, ktorý krúži okolo stvorených vecí bez toho, aby ich ukazoval, že ich má od svojho Stvoriteľa. Svätý Augustín opisuje hriech ako „lásku k sebe samému až po pohŕdanie Bohom.“

To znamená zradu. Predsavzatie, ktoré je ovocím „arogancie, ktorá nás núti oslobodiť sa od Boha a nechať nás samých sebe, arogancia, ktorá nás núti myslieť si, že nepotrebujeme Jeho večnú lásku, ale môžeme byť pánmi svojho života“  (Benedikt XVI.). Môžeme pochopiť, že Ježiš sa v tú noc cítil „hlboko znepokojený“ (Jn 13, 21).

Našťastie hriech nie je posledným slovom; posledným slovom je Božie milosrdenstvo.

To však z našej strany znamená „zmenu“; zvrat situácie spočívajúci v odpútaní sa od stvorení, aby sme sa pripútali k Bohu a znovu našli pravú slobodu.

Napriek tomu, aby sme sa zmenili na Boha, nemali by sme čakať, kým sa nám znechutí falošná sloboda, ktorú sme používali.

Slovami jezuitu LouisaBourdaloua, „chceli by sme sa obrátiť, keď by sme sa unavili z tohto sveta, alebo skôr, keď by sa svet unavil z nás.“

Mali by sme to vedieť lepšie. Rozhodnime sa hneď teraz. Veľkonočný čas je ten správny čas. Kristus na kríži otvára svoju náruč dokorán pre všetkých, nikto nie je vylúčený. Každý kajúci lotor má svoje miesto v raji. Avšak pod podmienkou, že zmení svoj život a napraví svoje nedostatky, tak ako Judáš v evanjeliu: „A naozaj, my sme boli odsúdení spravodlivo, lebo trest, ktorý sme dostali, zodpovedá našim zločinom, ale tento človek sa ničoho zločinného nedopustil.“ (Lk 23, 41)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie