Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA UTOROK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo v ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata. 1Jn 3,7-10

Podcast:

Zamyslenie:

Vianočné sviatky – sviatky Božieho Dieťaťa – sú pripomienkouaj pre nás, že sme Božími deťmi. Tým, čo uverili v neho, dal možnosť stať sa Božími deťmi. Boh má len jedného vlastného Syna, v ktorom je plnosť Božstva, ale jeho otcovská láska siaha ďalej – adoptoval si i ďalšie deti – a to sme my, všetci pokrstení.

Boh nás adoptoval do svojej rodiny a tak sa patrí, aby sme si osvojili spôsoby tejto novej rodiny, aby sme zachovávali Boží poriadok a Božie prikázania. Deti majú po rodičoch nielen meno a prípadne vonkajšiu podobu, ale i povahu, vnútorné sklony a záľuby. Božie deti majú v sebe “Božie semeno”, hovorí sv. Ján. Božia adopcia je tak viac než tá ľudská, Boh nám dáva i kus svojho života – krstom prišla do náš životná sila Božského života.

Pre adoptované Božie dieťa je hriech čosi proti prirodzenosti, čo sa protiví jeho vzťahu k Bohu, čo v človekovi Boží život hasí. Preto by pokrstený človek nemal viac hrešiť. V prvých kresťanských storočiach, keď ešte živšie pociťovali krst ako prechod, celkovú premenu, odkladali ho niektorí až na koniec života, aby zmenšili na minimum riziko, že by sa po krste dopustili nejakého smrteľného hriechu.

Tu niekto namietne, že Písmo samo hovorí, že i spravodlivý sa cez deň sedem ráz potkne… Tým sú však myslené ľudské krehkosti, nedokonalosti, ktorým sa nedá celkom vyhnúť. Hriechom  sv. Ján myslí vedomé a uvážené znepriatelenie sa s Bohom. A tomu sa pri dobrej vôli a s Božou pomocou vyhnúť dá.

Prosme o to aj dnes a nezabúdajme pri každom našom konaní, že sme Božími deťmi. Prajem Vám, priatelia, požehnaný deň.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie